Kurtyka: Polska prowadzi aktywną politykę energetyczną

2 maja 2017, 11:24
Fot. me.gov.pl

Polska po raz pierwszy była gospodarzem posiedzeń Rady Zarządzającej, Międzynarodowej Grupy Wsparcia oraz Komitetu Doradczego Przemysłu, organów Międzynarodowego Forum Energetycznego. Spotkania odbyły się w dniach 25-26 kwietnia 2017 r. w Warszawie. W jednym z nich wziął udział podsekretarz stanu Michał Kurtyka.

Wiceminister Kurtyka podczas sesji podkreślił, że Polska prowadzi aktywną politykę energetyczną i ma możliwość dyskusji z partnerami zagranicznymi dzięki uczestnictwu w pracach Międzynarodowego Forum Energetycznego „Polski rząd podejmuje wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dlatego prowadzi politykę, która zmierza do dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej oraz gazu ziemnego do Polski. Efektem naszych działań są dostawy ropy naftowej m.in. z Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranu” – powiedział wiceminister.

Dyskusja koncentrowała się wokół bieżącej sytuacji na światowych rynkach ropy naftowej. W posiedzeniach wzięli udział przedstawiciele 26 państw członkowskich Rady Wykonawczej Międzynarodowego Forum Energetycznego (International Energy Forum – IEF) oraz Sekretariatu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA) i Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową (Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC). Polska od 2016 r. jest niestałym (rotacyjnym) członkiem Rady Wykonawczej (najważniejszego organu organizacji, w skład którego wchodzą przedstawiciele 31 państw) w kadencji 2016-2018.

Zobacz także: Szef MAE i Kurtyka o problemach polskiej energetyki

***

Międzynarodowe Forum Energetyczne (International Energy Forum) to porozumienie pomiędzy państwami eksporterami, importerami oraz pełniącymi funkcje tranzytowe ropy naftowej z siedzibą w Rijadzie (Arabia Saudyjska).

Głównymi celem IEF jest prowadzenie stałego dialogu pomiędzy producentami i konsumentami surowców energetycznych oraz zapewnienie większej przejrzystości rynków energetycznych.

IEF funkcjonuje na podstawie Karty IEF, która została podpisana przez sygnatariuszy 22 lutego 2011 r. w Rijadzie. Podpisanie Karty IEF miało na celu ustabilizowanie organizacyjne IEF funkcjonującego od 1991 r. i stanowiącego nieformalne gremium współpracy państw – producentów i konsumentów ropy naftowej. Obecnie IEF liczy 72 państwa.

kn / Ministerstwo Energii

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24