Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku

29 października 2019, 14:28
31280068176_8e3bdcd590_c
Fot. Askjell / Flickr

Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN. Na bazie pozyskanych informacji Koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej.

Przygotowania do realizacji  projektu morskich farm wiatrowych są coraz bardziej zaawansowane. Właśnie rozpoczęliśmy kolejny etap prac, który pozwoli nam przygotować wstępne projekty techniczne dla budowy morskiej farmy wiatrowej. Na naszej koncesji prowadzimy również badania środowiskowe oraz pomiary wietrzności. Wszystkie prace prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów i najlepszych praktyk, tak aby do minimum zredukować ich oddziaływanie środowiskowe – powiedział Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN ORLEN.

Obszar badań, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Prowadzone prace polegać będą m.in. na wykonaniu serii odwiertów na głębokość kilkudziesięciu metrów pod poziomem dna. Pobrane próbki gruntów zostaną przebadane laboratoryjnie pod kątem cech fizycznych i mechanicznych oraz nośności. W efekcie możliwe będzie stworzenie wstępnego planu rozmieszczenia turbin oraz wstępne określenie optymalnego rodzaju i wielkości konstrukcji wsporczych turbin wiatrowych.

Specjalistyczne badania prowadzone są w rejonie, w którym Morze Bałtyckie ma głębokość kilkudziesięciu metrów. Wśród załogi statku znajdują się między innymi geolodzy, geofizycy, geotechnicy, technicy laboratoryjni i wiertnicy. Czas trwania badań uzależniony jest od warunków pogodowych panujących na Bałtyku.

PKN ORLEN (poprzez swoją spółkę Baltic Power) posiada koncesję na budowę farm wiatrowych na Bałtyku o maksymalnej łącznej mocy do 1200 MWe. Projekt wpisuje się w zapisany w strategii Koncernu rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, będący odpowiedzią na zaostrzające się regulacje środowiskowe. (PKN Orlen)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
P.M.
środa, 30 października 2019, 10:51

Proponuję nowy temat pracy doktorskiej „Wpływ elektrowni wiatrowych na ekologię”. Nie jest to czysto teoretyczny temat (ktoś może powiedzieć polityczny) bowiem dotyczy tzw. zakłócenia procesu nawietrzania terenów północnych Polski – w tym w sposób pośredni także pozostałych rejonów. Jeżeli brakuje wiedzy Panom profesorom badających wpływ tych procesów (zamiana energii kinetycznej wiatru, poprzez energię mechaniczną, na energię elektryczną elektrowni wiatrowej) na środowisko – proponuję aby powtórnie zaliczyli egzaminy np. w technikach. Życzę Polsce ludzi światłych i niezależnych od polityki / pieniędzy.

Tweets Energetyka24