Związki zawodowe JSW przedstawiły stanowisko ws. Układu Zbiorowego Pracy

24 listopada 2017, 13:55
Fot. Flickr.com

Rokowania dotyczące treści jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) są w końcowej fazie. Do uregulowania pozostały jeszcze kwestie świadczeń jednorazowych – wynika z informacji strony społecznej.

Stanowisko reprezentatywnych związków zawodowych JSW w tej sprawie przedstawiła w piątek górnicza Solidarność. Związkowcy zastrzegają, że przed ostatecznym podpisaniem układu załoga będzie mogła zapoznać się z jego treścią, a bez akceptacji pracowników dokument nie zostanie przez stronę społeczną podpisany.

Zobacz także: JSW: Absurdalne postulaty związków zawodowych

Niezależnie od prac nad nowym układem, związkowcy zabiegają o wcześniejsze przywrócenie świadczeń, zawieszonych na mocy porozumienia oszczędnościowego z 2015 r. – chodzi o tzw. 14. pensję i deputat węglowy.

Według związkowców, integralną częścią układu ma być obowiązujący od 1 października 2016 r. Regulamin Pracy JSW SA. Pracownicy objęci układem zachowają prawo do: nagrody z okazji Dnia Górnika, dodatkowej nagrody rocznej (tzw. 14. pensji) i deputatu węglowego. Soboty, niedziele i święta będą, jak dotąd, dniami wolnymi od pracy. Dobowy wymiar czasu pracy dla wszystkich pracowników ma wynosić 8 godzin, w tym czas pracy pod ziemią - 7,5 godziny.

W ocenie strony społecznej, praktycznie gotowy jest nowy system wynagradzania w spółce. Gdy zostanie wprowadzony, zniknie problem różnego wynagradzania pracowników na tych samych stanowiskach pracy w poszczególnych zakładach JSW. Nie będzie już "nowych" i "starych" umów o pracę czy problemu standaryzacji płac, z którym borykają się niektóre kopalnie.

„Reprezentatywne organizacje związkowe będą dążyć do tego, aby przed wprowadzeniem nowych rozwiązań płacowych wszyscy pracownicy spółki mogli się przekonać, w jakim stopniu są one dla nich korzystne. Stoimy na stanowisku, że nikt na nowych rozwiązaniach nie może stracić” – wskazują związkowcy.

Rozważana jest koncepcja, by przez dwa-trzy miesiące przed wejściem w życie nowego układu pracownicy - poza tzw. paskiem z wyliczeniem poszczególnych pozycji wynagrodzenia, otrzymywali też informację o wynagrodzeniu obliczonym według nowych zasad. Powinno to rozwiać większość ewentualnych wątpliwości.

Zobacz także: ,,Chore narzędzie demokracji", czyli o górniczych związkach zawodowych [KOMENTARZ]

Reprezentatywne organizacje związkowe w JSW to Solidarność, Kadra oraz Federacja Związku Zawodowego Górników w Polsce. Do tej reprezentacji przystąpiła także część innych związków - w sumie jest to 35 zakładowych organizacji związkowych, reprezentujących ponad trzy czwarte pracowników JSW, m.in. związki: Kontra, Przeróbka, Solidarność 80, Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy oraz ZZGwP kopalni Knurów-Szczygłowice.

„Bez zgody pracodawcy, reprezentantów właściciela czy reprezentatywnych organizacji związkowych żadne rozwiązania nie wejdą w życie” – podkreślają związkowcy, wskazując, iż dla związków kluczowa będzie akceptacja pracowników.

Niezależnie od prac nad nowym układem zbiorowym związkowcy chcą rozmawiać z zarządem o przywróceniu elementów wynagrodzenia, zawieszonych na mocy porozumienia z września 2015 r., w którym związki zgodziły się na oszczędności po stronie pracowników. Było to związane z trudną sytuacją dotkniętej wówczas dekoniunkturą spółki. Chodzi o tzw. 14. pensję oraz deputat węglowy.

„W związku z dalszą poprawą sytuacji finansowej JSW wnosimy o odstąpienie od zapisów Porozumienia z 16 września 2015 odnośnie wypłaty nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji oraz prawa do deputatu węglowego i przywrócenie zasad naliczania i wypłaty obowiązujących w 2014 r. (…). Strona społeczna nie widzi konieczności kontynuowania dalszej realizacji porozumienia (…) w tym zakresie" – czytamy w związkowym piśmie do zarządu JSW.

Zobacz także: Awantura o węgiel. Czy rząd faktycznie planuje porzucić ,,polskie czarne złoto"? [KOMENTARZ]

Już wcześniej związkowcy i zarząd porozumieli się w sprawie wprowadzenia starych zasad obliczania nagrody barbórkowej, która od tego roku jest wypłacana zgodnie z regulaminami obowiązującymi w 2014 r., a więc na zasadach korzystniejszych niż w latach 2015 i 2016.

„Barbórka (nagroda z okazji Dnia Górnika – PAP) i jej zasady zostały więc przywrócone na stałe. Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie, podobnie jak to miało miejsce odnośnie Barbórki, podpiszemy z zarządem stosowne porozumienia dotyczące węgla i 14. pensji" – ocenili związkowcy w informacji adresowanej do załogi JSW.

Związki wystosowały też pismo do premier Beaty Szydło, w którym ocenili, że dalszy rozwój spółki nie jest możliwy bez zabezpieczenia środków na świadczenia pracownicze poprzez zawarcie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW, a także bez zagwarantowania środków na niezbędne inwestycje i uregulowanie zobowiązań firmy.

„W piśmie tym wskazujemy także, że obecna propozycja strategii spółki zbytnio preferuje wierzycieli finansowych JSW, a zbyt mało uwagi przywiązuje do docenienia roli i zasług załogi, która poprzez zgodę na wyrzeczenia uratowała firmę przed upadłością” – podali związkowcy. 

Zobacz także: JSW- pierwszy sukces restrukturyzacji górnictwa? [KOMENTARZ]

kn/PAP

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24