Orlen rozwiązuje umowę z Just Drive

16 lutego 2018, 11:09
ORLEN
Fot.: Energetyka24
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


W związku z niewywiązaniem się przez firmę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (Just Drive), z postanowień umownych, PKN ORLEN  podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o współpracy. 

Głównym powodem zakończenia współpracy była sytuacja, w której udostępniony klientom przez spółkę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. model funkcjonowania produktu był inny od uzgodnionego pomiędzy stronami. Pragniemy przy tym podkreślić, że PKN ORLEN, w każdym momencie współpracy z ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o., działał i nadal działa zgodnie z postanowieniami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami rynkowymi.

Informujemy również, że już od dnia udostępnienia aplikacji klientom, tj. 01.02.2018 r. PKN ORLEN podjął rozmowy z firmą ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. aby wypracować takie warunki współpracy, które pozwoliłyby na funkcjonowanie aplikacji Just Drive zgodnie z deklarowanym przez tą firmę i uzgodnionym z PKN ORLEN scenariuszem biznesowym. Wszystkie podjęte próby znalezienia porozumienia okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym PKN ORLEN podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych rozmów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że PKN ORLEN, myśląc o budowie wartości, niezależnie od perspektywy biznesowej, aktywnie angażuje się w innowacyjne projekty i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Stąd bieżąca współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i rozwoju, a także wdrażanie innowacyjnych pomysłów realizowanych przez polskie firmy. Nie ma jednak miejsca w Koncernie na współpracę z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie przestrzegają zobowiązań umownych i zasad etyki biznesowej.

ML/PKN Orlen

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
konsul
niedziela, 18 lutego 2018, 16:10

Przyczyny zerwania mogą być następujące: 1. Orlen nie jest zainteresowany taką usługą ponieważ Klient (kierowca, pasażer) nie wchodzą do sklepu i nie kupują dodatkowych produktów np.: hot-dogi, kawa itp. - a na tym się bardzo dobrze zarabia. Tylko tankuje szybko płaci aplikacją i odjeżdża. 2. Jeżeli nie jest to powód z punktu nr.1 to jest inna firma która ma lub niedługo będzie miała ten sam produkt co ITMAGIINATION ... a jej właścicielem jest ktoś \"bliski\". 3. Umowa zawierała ewidentnie niekorzystnie postanowienia dla Orlenu i dopiero teraz to wyszło. Zwróćcie uwagę, że zerwanie umowy jest natychmiastowe. Pytanie ,czy było chociaż jedno wezwanie do zaprzestania naruszeń umowy, próba porozumienia?

milo
sobota, 17 lutego 2018, 18:59

Dlaczego Orlen konkretnie nie napisze jaki zapis umowy złamała firma ITMAGINATION ? Raczej mało możliwe aby chcieli narazić się Orlenowi i to w ciągu 2 dni od uruchomienia usługi.

Tweets Energetyka24