KGHM poszukuje dwóch członków zarządu

26 lipca 2018, 14:43
1200_660_matched__p0ygzf_f096957d7de99d8bae8b486dd69aa07a
Fot. KGHM
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zdecydowała o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na dwa stanowiska w zarządzie spółki: wiceprezesa ds. rozwoju oraz wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych - poinformowała spółka w komunikacie.

Jak podano w komunikacie, kandydaci na oba stanowiska powinni m.in. posiadać: wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Polsce na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Ponadto, kandydaci powinni posiadać m.in. doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi; wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znać język angielski, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych.

Kandydatem nie może być osoba, która m.in. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, czy jest zatrudniona przez partię polityczną.

Chętni na oba stanowiska powinni złożyć swoje zgłoszenia do 17 sierpnia br.

Spółka podała, że rozmowy kwalifikacyjne z chętnymi na oba stanowiska odbędą się 21 sierpnia 2018 r. w siedzibie spółki w Lubinie. W przypadku chętnych na wiceprezesa ds. rozwoju rozmowy będą trwały od godziny 9., a z kandydatami na wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych - od godziny 13.

W czerwcu rada nadzorcza KGHM powołała Marcina Chludzińskiego na prezesa spółki, a na wiceprezesów: Katarzynę Kreczmańską–Gigol (ds. finansowych) oraz Radosława Stacha (ds. produkcji).

Prezesa i wiceprezesów powołano z dniem zakończenia walnego zgromadzenia KGHM, które m.in. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2017 rok na trzyletnią kadencję, rozpoczętą 6 lipca br.

KGHM Polska Miedź jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących miedź. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi, posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.

Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji spółki.

(PAP/jk)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24