UkrTranGaz i Gaz-System rozpoczynają przegląd rynku

6 kwietnia 2018, 11:33
201410112
Fot.:UkrTranGaz

Ukrtrangaz i Gaz-System SA rozpoczęły niewiążącą procedurę przeglądu rynku pod względem przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej

Przeprowadzając tę ​​niewiążącą procedurę przeglądu rynku, operatorzy systemów przesyłowych gazu dążą do oszacowania poziomu zapotrzebowania uczestników rynku na zdolność produkcyjną na granicy polsko-ukraińskiej i stworzenia podstaw dla dalszego wzmacniania integralności rynków regionalnych poprzez rozbudowę polskich i ukraińskich sieci przesyłowych gazu.

Wstępne szacunki wskazują, że stałe moce produkcyjne mogą być dostępne na rynku od dnia 1 stycznia 2020 r., dlatego niewiążąca kontrola rynku dotycząca przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej obejmuje okres 15 lat, począwszy od roku gazowego 2019-2020 r., biorąc pod uwagę, że zdolności w roku gazowym 2019-2020 będą dostępne od 1 stycznia 2020 r. do 1 października 2020 r.

Wiceprezes PJSC "UKRTRANSGAZ" Paweł Stanczak skomentował, że po wygaśnięciu umowy tranzytowej gazu między NJSC "Naftogaz Ukrainy" i PJSC "Gazprom" pod koniec 2019 r. operatorzy systemów przesyłowych będą wdrażać przepisy UE dotyczące wszystkich połączeń międzysystemowych i ustanawać wirtualne punkty połączenia międzysystemowego, które łączyłyby moce istniejących fizycznych punktów połączeń międzysystemowych.

Wyniki badania rynku stanowią podstawę dla decyzji operatorów w sprawie przyszłej wiążącej procedury alokacji ("Open season") dla zdolności przesyłowych na granicy polsko-ukraińskiej, w obu kierunkach przepływu. Wykazane zainteresowanie rynkowe będzie podstawą decyzji o budowie nowego połączenia międzysystemowego.

Jeśli zainteresowanie rynkiem w fazie wiążącej zostanie potwierdzone, może zostać podjęta ostateczna decyzja o rozszerzeniu dwukierunkowych przepływów gazu między Polską a Ukrainą. 

Zwiększenie dwukierunkowych przepływów gazu między Polską a Ukrainą znacząco przyczyniłoby się do realizacji strategicznych celów Unii Europejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i integracji rynku.

"Ocena rynku może skutkować dalszą poprawą integralności rynków regionalnych poprzez rozbudowę polskich i ukraińskich sieci przesyłowych gazu" - zauważył Pan Stanczak. "Nowy interkonektor zapewniłby Ukrainie trwały dostęp do polskiego terminalu LNG, a jednocześnie polscy kupcy mieliby stały dostęp do ogromnych ukraińskich magazynów gazu, a także stałe połączenia z innymi krajami za pośrednictwem GTS Ukrainy ".

ML/UkrTranGaz

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24