Tauron zakończył modernizację bloków 200 MW w Elektrowni Łaziska

8 grudnia 2020, 16:48
widok_elektrowni_laziska_z_lotu_ptaka_003
Fot. www.tauron.pl
Energetyka24
Energetyka24

Zakończyła się główna faza programu modernizacji bloków 200 MW w łaziskiej elektrowni. Wykonane prace, których łączna wartość wynosi prawie 100 mln złotych, gwarantują wypełnienie restrykcyjnych standardów emisji zanieczyszczeń, a także wymogów w zakresie monitorowania emisji, które zaczną obowiązywać od 16 sierpnia 2021 roku.

Tauron Wytwarzanie od 2017 roku prowadzi szeroko zakrojony program „Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku”, którego celem jest modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiający ich eksploatację z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych.

- Zakończenie modernizacji w Elektrowni Łaziska oznacza, że bloki 200 MW już dzisiaj spełniają rygorystyczne normy emisyjne w zakresie tlenków azotu i siarki. Dzięki temu od stycznia przyszłego roku będą mogły z powodzeniem funkcjonować w rynku mocy płynnie wchodząc w sierpniu w okres obowiązywania nowych wymogów środowiskowych. Jesteśmy przygotowani. To ważne także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, gdyż nasze jednostki są stabilnymi źródłami energii – mówi Dariusz Niemiec, prezes zarządu Tauron Wytwarzanie.

Reklama
Reklama

Większość prac modernizacyjnych wykonywana była w czasie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, co wymagało wprowadzenia szeregu nowych zasad wykonywania obowiązków zarówno przez pracowników elektrowni, jaki i przez przedstawicieli firm remontowych. By zminimalizować możliwość przenoszenia koronawirusa, poza ogólnie obowiązującymi zasadami utrzymywania dystansu społecznego, zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji, wprowadzono m.in. rozproszenie godzin wejść/wyjść dla firm zewnętrznych i pracowników elektrowni oraz podział bram wejściowych dla pracowników poszczególnych firm czy rozproszenie godzin korzystania z szatni i stołówek.

Istotnym obszarem modernizacji była rozbudowa czterech instalacji SCR (katalitycznego odazotowania spalin) działających na czterech blokach Elektrowni Łaziska. Prace polegały na zwiększeniu objętości katalizatorów poprzez zamontowanie piątej warstwy oraz wymianę czterech warstw istniejących, co pozwoliło na znaczną redukcję emisji tlenków azotu.

Ponadto prace obejmowały modernizację lub wymianę układów oczyszczania popiołu, wentylatorów i ciągów spalin, dostosowanie urządzeń oraz instalacji magazynowania i dawkowania reagenta, zaprojektowanie i dostosowanie urządzeń, instalacji, systemów oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania rozbudowanych instalacji SCR.

Równolegle do prac na instalacji SCR prowadzona była modernizacja istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin. Główne prace polegały na zabudowie dodatkowego przewodu kominowego wraz z dostosowaniem istniejącego przewodu do odprowadzania spalin mokrych, modernizacji absorbera, przebudowie kanałów spalin czy modernizacji systemów DCS (rozproszony system sterowania), CEMS (system monitoringu emisji) oraz AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka).

Efektem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie poziomu emisji NOx nieprzekraczającej 150 mg/m3n oraz emisji SOx nieprzekraczającej 130mg/m3n. Aktualnie prowadzone są prace regulacyjne i odbiorowe nowych instalacji, ale już na tym etapie na podstawie wskazań aparatury obiektowej potwierdzono, że instalacje zapewnią dotrzymanie parametrów, które zaczną obowiązywać od 16 sierpnia 2021 roku. (Tauron)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Niuniu
środa, 9 grudnia 2020, 04:35

Należało zamknąć te bloki i w ramach modernizacji zastąpić kotły węglowe kotłami opalanymi gazem. Kosztowało by to drożej i trwało dłużej ale efekt był by znacznie korzystniejszy a sama inwestycja by się szybko zamortyzowała. Jeśli z powodu czasu remontu powstała by luka w dostępnych na rynku polskim mocach można by ją było uzupełnic krótko terminowym importem energii elektrycznej z elektrowni jądrowych Ukrainy a jeszcze lepiej z nowej elektrowni białoruskiej. No ale to się nie zgadza z Polską Racją Stanu trucia Polaków oraz z polityką zagraniczną, konfrontacyjną z Naszymi sąsiadami.

New user
wtorek, 8 grudnia 2020, 22:23

Jaki jest sens inwestycji w stare bloki 200MW emitujące ogromne ilości CO2 na każdą wyprodukowaną MWh?

eDZIO
środa, 9 grudnia 2020, 15:23

Za 100mln masz 1GW elektrownie spelniajaca normy. Za rok i za 100mln nie wybudujesz EJ czy gazowej. Badz EKO i zainstaluj PV wtedy ta lub inna elektrownia bedzie mniej spalac (gdy swieci slonce).

New user
czwartek, 10 grudnia 2020, 18:07

Po co utrzymywać elektrownię spełniająca normy jak będzie produkowała najdroższy prąd w Polsce (CO2 + sprawność bloków 200MW)?

Tweets Energetyka24