Tak dalej być nie musi – polska energetyka na rozstaju dróg

2 lipca 2019, 10:43
cable-1868352_1920
Fot. Pixabay

Koniec czerwca 2019 roku to niespotykane w historii pomiarów w Polsce upały. Mieszkańcy Polski z wielką radością przyjmują informacje, że średniodobowe temperatury spadają poniżej 30 stopni Celsjusza. Producenci klimatyzatorów do końca roku mają zarezerwowane wszystkie terminy na montaż nowych instalacji chłodzących. Dla spędzających wakacje nad morzem lub jeziorami to może dar (żar) z nieba, ale dla zarządzających energetyką w Polsce, to najbardziej stresogenny czas w roku, a nie wykluczone, że i w całym życiu. Powiedzieć, że polska energetyka wypatruje ochłodzenia jak kania dżdżu, to nic nie powiedzieć…

26 czerwca Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały ze szczególną skrupulatnością, że o godzinnie 13.15 padł w Polsce rekord zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym w szczycie porannym okresu letniego i wyniósł on 24 140 MW. Sam rekord, choć imponujący, może nie byłby niepokojący, gdyby nie fakt, że poprzedni rekord zapotrzebowania na moc został dopiero co ustanowiony dwa tygodnie wcześniej. Tempo bicia rekordów zapotrzebowania na moc w energetyce zaczyna lekko przerażać branżę, zwłaszcza jak doda się do tego i inny rekord ustanowiony tego samego dnia : importu mocy elektrycznej od sąsiadów. W tę samą środę Polska sprowadziła od wszystkich naszych sąsiadów niemal 2,7 GW mocy elektrycznej, co stanowiło prawie 10% zapotrzebowania odbiorców.

Tak gwałtowne zapotrzebowanie na prąd w Polsce spowodowało jednostkowy skok ceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym do poziomu 1 500 zł/MWh. Ostatecznie cena rozliczeniową była minimalnie niższa od 1 000 zł/MWh, a rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie odbiorców wyniosła tylko 0,5 GW, czyli około 2% szczytowego zapotrzebowania.  Sytuacja ta pokazuje, że polski system elektroenergetyczny był bliski katastrofy lub co najmniej ogłoszenia stopni zasilania dla gospodarki. Między innymi dzięki wspomnianej wyżej dobrej współpracy z operatorami energetycznymi z Niemiec, Czech i Słowacji, w ramach międzyoperatorskiej wymiany międzysystemowej, nie doszło tego dnia w Polsce do kryzysu energetycznego na wielką skalę. Jednak nie zawsze tak być musi i nawet niewielka awarią w jednej z elektrowni może spowodować, że w systemie elektroenergetycznym może być naprawdę bardzo gorąco…

Wydarzenia z ostatnich dni po raz kolejny skłaniają do zastanowienia w jakim kierunku zmierza polska energetyka. Już chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że utrzymywanie energetyki w obecnym status quo doprowadzi w najlepszym przypadku do zatrzymania rozwoju gospodarczego Polski, a w najgorszym, do poważnego kryzysu gospodarczego i społecznego. Opieranie bezpieczeństwa energetycznego Polski niemal wyłącznie na sprawnej działalności wielkich bloków energetycznych, opartych przede wszystkim na paliwach stałych, to podtrzymywanie skansenu energetycznego w centrum Europy. Świat w zastraszającym tempie ucieka nam w zakresie rozwoju technologicznego i rozwiązań systemowych stosowanych w energetyce. Niedostrzeganie tych zmian, to igranie z przyszłością naszych dzieci i wnuków.

Na to nakłada się burzliwa dyskusja nad zakresem zmian w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Zdecydowana większość ekspertów jest zdania, że bez radykalnych dalszych obostrzeń unormowań związanych z ochroną klimatu, globalne ocieplenie będzie narastać, narażając wszystkich mieszkańców Ziemi na bardzo negatywne konsekwencje.

Stąd też z wielkim zainteresowaniem należy odnotować wprowadzoną 27 czerwca br. przez brytyjski rząd ustawę zobowiązującą Wielką Brytanię do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych – czyli tzw. neutralności klimatycznej – do 2050 roku. Bez wątpienia jest to milowy krok w działaniach na rzecz ochrony klimatu, a Wielka Brytania jest pierwszym z najbardziej rozwiniętych państw świata, które zdecydowało się na tak radykalne podejście do tego problemu. Inicjatywa ta nie jest tylko swoistym testamentem politycznym odchodzącej premier Theresy May : rząd brytyjski cel neutralności klimatycznej do 2050 roku przyjął w oparciu o rekomendację niezależnej komisji ds. zmian klimatu. Świadczy to o przemyślanej i długofalowej polityce Brytyjczyków w tym zakresie i dużej odpowiedzialności elit rządzących na Wyspie.  

Przed Polską stoi podobne wyzwanie : zasadniczej zmiany obecnego modelu energetyki, który już dziś jest niewydolny, a na przestrzeni najbliższych 10, 15 lat może doprowadzić do paraliżu całej polskiej gospodarki. To nie jest problem teoretyczny i abstrakcyjny, a gigantyczny wysiłek transformacyjny konieczny do podjęcia przez polską gospodarkę. Nowoczesna i szanująca środowisko naturalne energetyka jest warunkiem dalszego rozwoju Kraju.

Odpowiedzią dla polskiej gospodarki jest systemowe przestawienie energetyki na energetykę rozproszoną, opartą o produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Polska powinna programowo oprzeć swój rozwój na energetyce rozproszonej, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki krajowego systemu dystrybucji i produkcji energii elektrycznej. Nie wchodząc w teoretyczne rozważania dotyczące samej definicji „energetyki rozproszonej”, należy zauważyć jej bardzo intensywny rozwój w całej Europie, nie tylko w krajach o dużej powierzchni i słabym zaludnieniu.

Energetyka rozproszona w Polsce powinna być znaczącym elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego, wpływającym jednocześnie na stabilizację cen energii i ciepła w Polsce oraz stymulując rozwój poszczególnych regionów kraju. Docelowo energetyka rozproszona powinna stać się wiodącym źródłem wytwarzania energii i kreować wartość dodaną dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla potrzeb lokalnych, oddając jednocześnie nadwyżki wytworzonej energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jak pokazują analizy i opracowania dr Włodzimierza Ehrenhalta czy prof. Jana Popczyka oparcie niemal całości polskiej energetyki na systemie energetyki rozproszonej jest możliwe. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień, zmiana ta wymaga czasu i niezbędnej determinacji osób i instytucji, które byłyby odpowiedzialne za tę wielką, ale widać, że coraz bardziej niezbędną, transformację polskiej energetyki.

Energetyka rozproszona jest bardzo istotną, ale nie jedyną składową nowej doktryny energetycznej, jaka pilnie powinna zostać przygotowana w Polsce. Globalne ocieplenie klimatu i szczególnie istotna dla tysięcy miast w kraju walka ze smogiem, wymuszą zupełnie nowe spojrzenie na energetykę w Polsce. Dotychczasowy model oparty na wielkich źródłach wytwarzania nie spełnia już dziś wymogów nowoczesnej gospodarki, która musi sprostać wyzwaniom XXI wieku. Jednak, aby do takiej zmiany mogło dojść, konieczna jest presja społeczna związana ze świadomością, że nieefektywna i przestarzała energetyka wymaga całościowej zmiany i że istnieje realna alternatywa dla dominującego dziś w Polsce modelu energetycznego. Nie jest jeszcze za późno na tę dobrą zmianę…

Jerzy Kurella

Ekspert ds. energetycznych Instytutu Staszica

KomentarzeLiczba komentarzy: 9
Wodnik
poniedziałek, 8 lipca 2019, 16:24

Panowie MacGawer i KBB prowadząc interesującą wymianę zdań wskazują na potrzebę budowy magazynów energii. Oprócz magazynów ciepła, z których trudno jest uzyskać ponownie energię elektryczną, są inne magazyny, np.: zbiorniki wody, które powiązane z elektrowniami pompowo - szczytowymi mogą być użyte do zbilansowania naszego systemu energetycznego. Mamy w Polsce co najmniej 2 takie instalacje - jedna w Żarnowcu na Północy i druga na Południu (Porąbka - Żar). Realizacja takich magazynów to dobre rozwiązanie dla wszystkich - da pracę lokalnym firmom, wpisze się w OZE, więc będzie mogła skorzystać z dotacji, poprawi lokalne stosunki wodne (nasz dostęp do wody na obywatela jest jak w Egipcie) i może być tym czynnikiem, który pozytywnie zmieni nasz system energetyczny używając taniej energii do podnoszenia wody i wypuszczając ją gdy w sieci mamy szczyt zapotrzebowania.

MacGawer
wtorek, 2 lipca 2019, 20:43

Do KBB, nie jest prawdą, że OZE nie trafia w zapotrzebowanie. W czasie upałów fotowoltaika pracuje doskonale. I daje prąd wtedy kiedy go najbardziej potrzebujemy. Wystarczy spojrzeć na notowania niemieckiej lub francuskiej giełdy: gdy nie było PV ceny latem biły rekordy, ostatnio coraz częściej są ujemne. Na razie mamy ponizej 1 GW więc jej wpływ na system jest niewielki. Ale jak obecne tempo sie utrzyma w przyszłym roku mogą być 3 GW co oznacza, że zastąpi importowaną energię. Do 2020r może być tyle prądu z PV, że w słoneczne dni klasyczne elektrownia staną się zbędne. Wtedy należy odwrócić sposób myślenia o energetyce o 180 stopni... -Można połączyć eneergetykę rozproszoną opartą na gazie lub węglu z OZE tak aby system był doskonale zbilansowany. Wystarczy obok elektrocieplowni wybudować magazyny ciepła. Takie coś jest powszechne w Danii, u nas wybudowano zaledwie kilka sztuk (Białystok, Toruń). Zasada działania jest prosta: gdy mamy duży popyt na prąd i mały na ciepło EC pracuje na pełnej mocy dostarczajac energie elektryczną, a ciepło magazynują w zbiornikach. Gdy z powodu pogody mamy nadprodukcję w wiatrakach lub fotowoltaice EC nie pracują, a zbiorniki grzeją prądem.zdejmując nadmiar mocy. Rozwój elektrociepłowni (nawet węglowych) wpisuje się także w walkę o klimat czy czyste powietrze. Same zalety. Jedyna wada jest taka, że na eneegetyce rozproszonej stracą wielkie firmy energetyczne. Tam liczy sie hurt, a nie detal. Mają siłę by wszystko zablokować więc ją wykorzystają...

TN
środa, 3 lipca 2019, 17:53

Policzył Pan, ile prądu można przechować przy pomocy tych magazynów ciepła? Gdyby to było takie proste, to eksperci nie mówiliby, że dalej nie ma dobrego sposobu na magazynowanie OZE...

MacGawer
środa, 3 lipca 2019, 21:51

Najwyraźniej nie zrozumiał Pan idei jaka stoi za tymi magazynami. Niestety nasi decydenci też nie są w stanie tego pojąć chociaż Duńczycy stosują je do stabilizacji od lat. Moc el. wiatrowych często przekracza popyt i nieźle sobie z tym radzą. Gdy bodajże 1.5 roku temu nasze wiatraki dostarczyły marne 5 GW wszystko omal się nie posypało. Co będzie za 10 lat gdy PV osiagnie 20 GW? A z pewnością osiągnie bo już montujemy ok. 1 GW rocznie. EC z magazynami ciepła potrafią rozwiązać wiele problemów, a teksty o tym jak to robią łatwo znaleźć.

TN
wtorek, 2 lipca 2019, 19:33

Jak często w tekstach postulujących wzrost OZE, nie ma ani słowa o tym, czym rekompensować braki mocy w bezwietrzne, pochmurne dni. Proponowanie rozwiązań OZE bez zająknięcia się na ten temat jest kompletnie nierzetelne i przekreśla wartość merytoryczną artykułu.

Pim
wtorek, 2 lipca 2019, 13:40

Energetyka rozproszona podkopuje pozycję "narodowych championów". A to są instytucję będące dawcami etatów dla licznej klasy urzędniczo - politycznej. Dopóki nie nastąpi spektakularny black-out, wszystko będzie się odbywać zgodnie ze starą polską maksymą "Jakoś to będzie"...

Matołusz
wtorek, 2 lipca 2019, 20:23

i to jest sedno problemu

KBB
wtorek, 2 lipca 2019, 13:31

Szanowny Panie Ekspercie, Zapomniał Pan napisać, kto dostarczył Polsce energię w krytycznym momencie. - elektrownie wiatrowe: moc zainstalowana 7 211 MW, dostarczona 700 MW (10% zainstalowanej), - elektrownie węglowe: moc zainstalowana 31 940 MW, dostarczona 20 400 MW (64% zainstalowanej). Te cyfry jasno pokazują, że póki co, tylko na "skansen" energetyczny można liczyć w potrzebie. Forsowana przez "zielonych" z Greenpeace, "ekspertów" z UE i innych budowa elektrowni wiatrowych to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Jak energii naprawdę potrzeba, to akurat nie chce się odnowić... W czasie kryzysu energetycznego w sierpniu 2015 było to samo. Zanim zmarnujemy wielkie środki na budowę kolejnych farm wiatrowych, warto spytać meteorologów, jaka jest korelacja upałów z brakiem wiatru. Zapewne wysoka. Pana konik - "rozproszona energetyka" (ale jaka? fotowoltaiczna, wiatrowa, prądnica na korbę, dymiący generator dieslowski na strychu?) to przede wszystkim: - niska sprawność (w technice im coś większe i bardziej scentralizowane, tym wyższa sprawność i niższe koszty jednostkowe), - konieczność budowy nowych sieci przesyłowych (a produkcja stali, aluminium i cementu oznacza ogromną emisję CO2), - ogromne możliwości zarobku dla cwaniaków fałszujących dokumenty na dotacje. Chcecie czystej energii bez emisji CO2? Budujcie elektrownie atomowe. Chcecie energetyki odnawialnej? Można, tylko wcześniej zbudujcie obiekty do magazynowania energii. Najtańsze są hydroelektryczne, tylko już widzę tłumy zawodowych "protestantów" blokujących przegradzanie malowniczej doliny w Tatrach czy Bieszczadach. No i trzeba powiedzieć Kowalskiemu, że może mieć czystą energię. Po 4 albo 8 zł/kWh. Przypomni sobie o tym podczas najbliższych wyborów. KONIEC.

Energetyk
środa, 3 lipca 2019, 08:21

Nic dodać, nic ująć.

Tweets Energetyka24