Sukces programu Azoty PRO

25 kwietnia 2016, 18:13
Fot. www.grupaazoty.com
Energetyka24
Energetyka24

24 lutego Grupa Azoty ZAK podsumowała dotychczasowe efekty Programu Azoty PRO, zaimplementowanego w 2014 r. przez Zarząd Grupy Azoty. To jeden z największych programów doskonałości operacyjnej w Polsce, zakładający kompleksowe podejście do optymalizacji działalności i poprawy wydajności w głównych obszarach działania spółek Grupy Azoty. Program, obok rozwoju organicznego i ewentualnych przejęć, stanowi fundament Strategii Rozwoju Grupy do 2020 roku.

Do udziału w spotkaniu podsumowującym półtora roku funkcjonowania Programu Azoty PRO zostali zaproszeni kędzierzyńscy liderzy inicjatyw oraz członkowie zespołów tematycznych. Taka formuła dała możliwość przedstawienia działań podejmowanych w ramach Programu szerokiemu gronu kadry Spółki. 

W 2015 r. udało się zmniejszyć koszty realizacji samego Programu o ponad połowę oraz uzyskać efekty finansoweponad pięciokrotnie większe niż zakładano w planie na rok 2015.  

"Program Azoty PRO to kolejny dowód na to, że działania w duchu synergii przynoszą efekty w postaci oszczędności i integracji działań w ramach Grupy Azoty. Jesteśmy dumni także z działań 4 kędzierzyńskich liderów, w naszej ocenie odpowiadających za bardzo istotne obszary: likwidację nieczynnych instalacji, sprzedaż aktywów non-core czy poprawę organizacji pracy funkcji administracyjnych. Grupa kilkudziesięciu naszych pracowników uczestniczy aktywnie w pracach 27 zespołów zadaniowych. Poprzez to spotkanie chcieliśmy również docenić ich wysiłki, które przyczyniły się do uzyskania dobrych wyników Programu" - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes Grupy Azoty ZAK.  

Grupa Azoty usprawnia procesy, traktując doskonałość operacyjną jako fundament strategii, dlatego też realizacja Programu Azoty PRO obejmuje nie tylko działalność operacyjną i biznesową, lecz także kwestie związane z kulturą organizacyjną, integracją grupy kapitałowej, budowaniem zaangażowania i postaw innowacyjnych. Pozwoli to na stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach całej Grupy, kreowanie liderów oraz wsparcie procesu zarządzania zmianą. Zgodnie z założeniami, Program ma od roku 2017 przynosić Grupie Azoty kolejne oszczędności. Już dziś wiadomo, że do 2017 r. uda się zyskać ok. 30% więcej, niż zakładano w strategii.

Zobacz także: Kontrakt gigantów – polityczne wsparcie rządu dla polskich spółek

Zobacz także: Pierwszy krok w stronę bezpieczeństwa chemicznego [PATRONAT]

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24