Spór o ceny prądu: Prezes URE „zaniepokojony znacznym ograniczeniem kompetencji”

2 stycznia 2019, 16:42
ure
Fot.: URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że regulator „dużym zaniepokojeniem” przyjął uszczuplenie swoich kompetencji przez ustawę o podatku akcyzowym. Jednocześnie wezwał firmy energetyczne do przedłożenia wniosków taryfowych zgodnych z nowymi przepisami.

 „(...) regulator z dużym zaniepokojeniem przyjmuje uszczuplenie kompetencji organu regulacyjnego w zakresie ustalania cen i stawek opłat dla odbiorców w gospodarstwach domowych, co pozwalało równoważyć interesy odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych” – czytamy w informacji prasowej Prezesa URE z 2 stycznia 2018 roku.

„Szczególny niepokój budzi „zamrożenie” opłat dystrybucyjnych w kontekście konieczności realizacji szeregu prowadzonych przez przedsiębiorstwa sieciowe inwestycji mających na celu w szczególności zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej odbiorcom” – czytamy dalej w komunikacie.

„Po wejściu w życie zapisów ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawowe uprawnienia regulatora wynikające z Prawa energetycznego polegające na ustalaniu taryf dla energii elektrycznej, w 2019 r. zostały w praktyce znacznie ograniczone” – podkreśla Prezes URE.

W komunikacie regulator wzywa również spółki energetyczne do przedłożenia wniosków taryfowych spełniających wymogi nowych regulacji prawnych.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Reklama
Tweets Energetyka24