Sąd nie zgodził się na areszt b. wiceministra oskarżonego ws. prywatyzacji Ciechu

5 marca 2018, 15:53
Ciehc
Fot. Grupa Ciech
Energetyka24
Energetyka24

Sąd Okręgowy w Katowicach nie wyraził zgody na aresztowanie b. wiceministra skarbu Paweł T. oraz b. ministerialnego urzędnika Tomasz Z. Sąd zuznał, iż mimo istnienia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów, zagrożonych surową karą, to jednak nie ma zagrożenia matactwa.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 12 lutego w tej sprawie sześć osób. To czterej byli urzędnicy MSP: Paweł T. - podsekretarz stanu, Tomasz Z. - zastępca dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Jakub W. - główny specjalista w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji i Michał M. - radca ministra w Departamencie Analiz. Zatrzymani zostali też przedstawiciele spółki doradczej ING Securities SA: członek zarządu Konrad Z. i zastępca dyrektora Działu Doradztwa - Paweł L.

Czterem byłym urzędnikom MSP prokuratura ogłosiła zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Dwóch byłych urzędników podejrzanych jest dodatkowo o poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Zatrzymanym przedstawicielom spółki doradczej ING Securities SA prokurator zarzucił zaś pomoc w niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień przez urzędników MSP.

Po przesłuchaniach do katowickiego sądu rejonowego trafiły wnioski o aresztowanie Pawła T. i Tomasza Z. Sąd się na to nie zgodził.

Jak podawała wówczas prokuratura, sąd stwierdził, że choć istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów, zagrożonych surową karą, to jednak nie ma zagrożenia matactwa, gdyż prokurator zgromadził już obszerny materiał dowodowy.

Prokuratura, która wobec pozostałych podejrzanych zastosowała tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze, decyzję o braku aresztu dla T. i Z. zaskarżyła do sądu okręgowego.

kn/PAP

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24