Unipetrol inwestuje w ochronę środowiska - w ciągu ostatnich pięciu lat 6,7 mld CZK

7 sierpnia 2019, 10:41
840_472_matched__p3rxde_840472matchedp0yhd55876ea4384a4860df05b7a46809f8cf5
Fot. Orlen Unipetrol / Flickr
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Grupa Unipetrol w ciągu ostatnich pięciu lat przeznaczyła na ochronę środowiska, w tym na inwestycje środowiskowe - 6,7 mld czeskich koron. W 2018 r. łączne nakłady związane z ochroną środowiska wyniosły tam 1,87 mld koron i były najwyższe w historii – poinformował we wtorek Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen.

„W ciągu 15 lat zmniejszyliśmy emisje zanieczyszczeń o ponad 95 proc. Wdrożyliśmy technologie wychwytywania i usuwania tych substancji oraz zamknęliśmy niektóre starsze instalacje produkcyjne” - podkreślił dyrektor działu EKO w Unipetrolu Pavel Slama, cytowany w komunikacie spółki. 

Unipetrol zaznaczył, że jako grupa rafineryjno-petrochemiczna „od dawna angażuje się w ochronę środowiska”, a w 2018 r. przeznaczyła na ten cel „rekordową kwotę 1,87 mld CZK”. „Kwota zainwestowana w tym obszarze osiągnęła w ciągu ostatnich pięciu lat 6,7 mld CZK” – wyliczyła spółka.

Jak podał Unipetrol, łączne koszty ochrony środowiska w całej jego grupie kapitałowej wynoszące 1,87 mld CZK w 2018 r., złożyły się m.in. koszty inwestycji środowiskowych i koszty operacyjne, koszt naprawy szkód, opłaty za zrzuty ścieków i wywóz odpadów, a także utworzenie rezerwy na rekultywację składowisk odpadów i rekompensaty związanej z ochroną lasów. 

„Nakłady na inwestycje w ochronę środowiska wyniosły w 2018 r. 718 mln CZK, czyli czterokrotnie więcej niż w 2017 r.” – podkreśliła czeska spółka. Wśród najważniejszych przedsięwzięć wymieniła np. budowę nowej kotłowni krakingu parowego w zakładach chemicznych Chempark Zaluzi w Litvinowie, a także ograniczenie emisji tlenków azotu i siarki w tamtejszej zakładowej elektrociepłowni. 

Unipetrol zaznaczył jednocześnie, iż w projektach dotyczących ochrony środowiska „aktywnie współpracuje z administracją państwową”. Spółka wspomniała przy tym o swym udziale w 2018 r. w przygotowaniu dokumentu o najlepszych dostępnych sposobach oczyszczania gazów emisyjnych w przemyśle chemicznym, który był opracowywany w ramach grupy roboczej powołanej przez czeski resort przemysłu i handlu. 

W kontekście działań na rzecz środowiska Unipetrol przypomniał także o prowadzonym tam wraz ze stowarzyszeniem ALKA Wildlife projekcie ochrony sokołów wędrownych, gniazdujących na terenie zakładów produkcyjnych grupy kapitałowej w Litvinowie, Kralupach i Neratovicach - od 2011 r. wykluło się tam już 25 piskląt tego gatunku. 

Spółka wspomniała również o założonej w 2018 r. pasiece na terenie zakładu Neratovice Spolana, która ostatnio powiększyła się z trzech do pięciu pszczelich uli, a w czerwcu odbył się drugi zbiór miodu. (PAP)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Reklama
Tweets Energetyka24