Energa z certyfikatem EMAS

13 grudnia 2019, 15:39
zielona_energa
Fot. www.energa.pl
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Grupa Energa uzyskała certyfikat utrzymujący rejestrację w systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Certyfikat przyznany został przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Do rejestru organizacji objętych systemem EMAS Energa wpisana została już w 2016 r. W ramach EMAS w Grupie Energa funkcjonuje obecnie zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodny z normami: ISO 14001 i ISO 50001.

W okresie: lipiec – wrzesień 2019 r. zewnętrzny audytor przeprowadził w 17 Spółkach niezależny audyt nadzoru systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego EMAS, obejmujący 431 lokalizacji. Spółki Grupy Energa otrzymały certyfikaty świadczące o zgodności systemu zarządzania z normą ISO 14001:2015 oraz normą ISO 50001:2011.

System EMAS jest elitarnym i dobrowolnym systemem wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowanym przez Komisję Europejską. EMAS to proces ciągłego doskonalenia i poprawy systemu zarządzania, pozwalający spółkom osiągnąć cele biznesowe, które uwzględniają niezbędne cele środowiskowe i energetyczne. To system, który odgrywa kluczową rolę w realizacji nowego kierunku gospodarczego przyjętego przez Rząd RP w 2017r., tj. gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrażanie systemu EMAS wpływa na wzrost konkurencyjności i umożliwia osiąganie coraz lepszych wyników finansowych, przy jednoczesnym zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko procesów produkcyjnych (np. gazy cieplarniane, emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu do powietrza, odpady).

Energa, jako jedna z nielicznych polskich firm, raportuje do Carbon Disclosure Project – brytyjskiej organizacji non-profit, której celem jest porównanie działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju i ich wyników w zakresie emisji gazów cieplarnianych z innymi spółkami reprezentującymi sektor na całym świecie.

Energa jest także liderem wśród krajowych grup energetycznych pod względem udziału w strukturze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii i w swoich przedsięwzięciach bardzo mocno stawia na rozwój OZE.

– Proszę przyjąć wyrazy uznania i życzenia wytrwałości oraz sukcesów w realizowaniu dalszych planów ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz osiągania celów ekonomicznych w harmonii z celami ochrony środowiska – czytamy w piśmie skierowanym do Energi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szweda-Lewandowskiego.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24