ORLEN Paliwa i PKP CARGO podpisały list intencyjny o współpracy

4 kwietnia 2019, 14:02
IMG_0772 (2)
Fot. PKP Cargo
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


PKP CARGO i ORLEN Paliwa zadeklarowały ścisłą współpracę w zakresie wykorzystania potencjału obu firm w obszarze transportu, infrastruktury kolejowej i logistyki paliw.

Spółka ORLEN Paliwa, wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN,  wykorzysta swoje zasoby, wiedzę techniczną oraz możliwości operacyjne dla wsparcia logistycznego PKP CARGO. Projekt będzie dotyczył w szczególności terminowych dostaw paliw płynnych do obsługi lokomotyw spalinowych, optymalnego rozmieszczenia punktów tankowania wzdłuż traktów kolejowych oraz zapewnienia tzw. mobilnych stacji tankowania paliw.

– Podpisany dziś list intencyjny pomiędzy spółkami, które są liderami w swoich obszarach, jest dla nas ważnym krokiem we wzajemnej współpracy. Rozwój strategicznej infrastruktury logistycznej PKP powinien być wspierany nowoczesnymi rozwiązaniami, którymi dysponujemy w ORLEN Paliwa. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie korzystna dla obu stron i przyczyni się do wzmocnienia polskiej gospodarki – powiedział Łukasz Hołubowski, Prezes Zarządu ORLEN Paliwa.

– Około połowa naszych lokomotyw to pojazdy z trakcją spalinową, dlatego zabezpieczenie dostaw paliw jest dla PKP CARGO sprawą o ogromnym znaczeniu. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury zaopatrzenia lokomotyw w olej napędowy jest też częścią szerokiego programu optymalizacji i usprawnienia przewozów w Grupie PKP CARGO dzięki czemu podniesiemy jakość usług dla naszych klientów i zapewnimy lepsze wykorzystanie potencjału kolei w Polsce na rzecz gospodarki narodowej – stwierdził Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Porozumienie pomiędzy spółkami pozwoli na zwiększenie możliwości operacyjnych
PKP CARGO, największego operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce.

W ramach tej współpracy ORLEN Paliwa zapewni niezawodne zaopatrzenie w najwyższej jakości paliwa oraz wzmocni infrastrukturę PKP CARGO, umożliwiając sprawne i ekonomiczne tankowanie taboru. (PKP Cargo)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24