PSE chce sprostowania od gminy ws. linii Kozienice-Miłosna

21 lutego 2017, 12:22
Fot. Pixabay

Trwają przygotowania do modernizacji linii 400 kV relacji Kozienice–Miłosna. Po niemal pół wieku użytkowania, linia ta wymaga pilnej przebudowy, niezbędnej dla utrzymania jej operacyjnej sprawności. PSE S.A. pozostają w kontakcie z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, deklarując wolę partnerskiej współpracy ze społecznościami lokalnymi.

PSE S.A., pełniące rolę Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce, odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Właściwe wykonywanie tego obowiązku wymaga stałego prowadzenia inwestycji – zarówno w budowę nowych linii, jak i modernizację istniejących połączeń sieciowych. Realizacja tych prac wynika bezpośrednio z ustawowych obowiązków PSE S.A. i jest strategicznym działaniem spółki.

 

,,Z uwagi na konieczność utrzymania operacyjnej sprawności istniejących linii, nie jest możliwe odstąpienie od planowanych prac modernizacyjnych służących bieżącym i rozwojowym potrzebom systemowym. To  szczególnie ważne w przypadku linii 400 kV Kozienice–Miłosna" – powiedział Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu PSE Inwestycje S.A.

 Zobacz także: Protest przeciwko linii Kozienice–Ołtarzew: ruszyła blokada Drogi Krajowej 79

Co do zasady modernizacja linii przebiega z wykorzystaniem istniejących korytarzy, w oparciu o  partnerski dialog z właścicielami nieruchomości, będących interesariuszami prowadzonych prac. Tak jak w przypadku każdej inwestycji, zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzja środowiskowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne – na tle większości państw europejskich – regulacje prawne, dotyczące technicznych, społecznych i  administracyjnych aspektów budowy lub modernizacji linii najwyższych napięć.

 

PSE S.A. pozostają w kontakcie z władzami gmin w przebiegu istniejącej i planowanej do modernizacji linii, które zostały poinformowane o zamiarze realizacji inwestycji. Obecnie przygotowywane są analizy techniczne. Pod koniec marca br. wyniki analiz zostaną przedstawione włodarzom wszystkich gmin, przez które przebiega linia. Po zebraniu uwag i opinii w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania odbędą się indywidualne spotkania z  właścicielami nieruchomości.

 

W odniesieniu do treści opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew komunikatu, dotyczącego spotkania przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z  przedstawicielami gminy oraz mieszkańców 17.02.br., w trosce o przejrzystość i transparentność działań podejmowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PSE SA zwróciły się o publikację stosownych wyjaśnień. W ocenie PSE SA, w urzędowym komunikacie nie zostały przekazane informacje związane z przebudową istniejącej linii relacji  Kozienice – Miłosna - istotne dla społeczności lokalnej na obecnym etapie inwestycji.

 

 

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24