Potwierdzenie rezerwacji przepustowości Baltic Pipe. "Drugi etap Open season"

31 października 2017, 17:39
Energetyka24
Energetyka24

Druga i ostateczna faza Procedury Open Season 2017 potwierdziła zainteresowanie rynku w zakresie przepustowości, która zostanie udostępniona w wyniku realizacji projektu Baltic Pipe. W trakcie tej fazy ww. Procedury uczestnicy rynku potwierdzili wcześniejsze zainteresowanie zgłoszone w trakcie pierwszej fazy, poprzez przedłożenie wiążącej oferty zobowiązującej ich do zawarcia 15-letnich umów na przesył gazu z Morza Północnego, poprzez terytorium Danii, do Polski.

Przeprowadzona przez operatorów polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego  – spółki GAZ-SYSTEM i Energinet procedura Open Season 2017 pozwoliła użytkownikom sieci na zgłoszenie zapotrzebowania potwierdzającego konieczność wybudowania niezbędnej  infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z Norwegii przez Danię do Polski oraz z Polski do Danii.

Po zakończeniu drugiej fazy Operatorzy przeprowadzili  ocenę otrzymanych ofert oraz dokonali ostatecznej alokacji przepustowości, która potwierdziła zainteresowanie rynku przepustowością  w ramach projektu Baltic Pipe.

Następnie, zgodnie z wymogami krajowych urzędów regulacji energetyki (URE i DERA), przeprowadzony zostanie przez każdego z Operatorów tzw. test ekonomiczny. Testy ekonomiczne zostaną przeprowadzone w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Wynik testów ekonomicznych zostanie podany do publicznej wiadomości przez GAZ-SYSTEM i Energinet.

Zawarcie Umów Przesyłowych w wyniku alokacji dokonanej na podstawie Open Season 2017 zależy od pozytywnego rezultatu Testu Ekonomicznego dla każdego Operatora oraz spełnienia innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017. Umowy przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

W oparciu o pozytywny wynik Procedury Open Season 2017, zarówno Energinet, jak i GAZ-SYSTEM będą kontynuować działania w ramach projektu w celu umożliwienia pierwszych dostaw gazu w 2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie decyzja o realizacji inwestycji. Prace w ramach projektu realizowane w roku 2017 obejmują uruchomienie procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz dialogu z interesariuszami, jak również ukończenie prac koncepcyjnych i projektowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych i finansowych,  przeprowadzonych w oparciu  o ostateczny wynik Procedury Open Season 2017.

Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 roku zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w umowach przesyłowych. W Danii inwestycja wymaga uzyskania zgody Ministra Energii i Klimatu.

pam/Gaz System

Zobacz także: Wiceprezes Gaz Systemu o drugim etapie procedury Open Season

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
olo
środa, 1 listopada 2017, 14:52

Brawo Polska powinna mieć dostęp do gazu spoza Rosji. A ten z Norwegii zapeni nam PEŁNĄ NIZALEŻNOŚĆ. 10 mld metrów sześciennych to nie dużo co spowoduje spokojny zbyt tego gazu w Polsce i na Ukrainie a straci Rosja co już widać po wpisach trolli.

rob ercik
środa, 1 listopada 2017, 14:42

Jedynym zainteresowanym jest PGNIG czyli zero ekonomi, max polityki i ceny w górę. ps. w rp.pl o wiele bogatszy w szczegóły artykuł

Buba
wtorek, 31 października 2017, 19:05

Brawo tak trzymać.

Realista
czwartek, 2 listopada 2017, 08:51

Obserwujmy zachowanie ekologów i prorosyjskich oraz proniemieckich forumowiczów. Im większy będzie krzyk o szkodliwości i nieopłacalności inwestycji tym bardziej jest trafiona.

Trw
środa, 1 listopada 2017, 16:13

Jak tak patrzę na komentarze, to widzę jedno... piecze ruSSkich dupka :))

Tweets Energetyka24