Polska Grupa Energetyczna: EBITDA za 3 kwartały 2017 wyższa o 28%

8 listopada 2017, 13:04
Fot. PGE

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 3 kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 4,889 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. To efekt wyższych wolumenów i bardziej korzystnej struktury paliwowej produkcji związanej z większym udziałem paliw własnych (węgla brunatnego), a także wyższego zwrotu z usług dystrybucyjnych oraz niższych kosztów umorzeń certyfikatów w segmencie obrotu.

 

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 3,401 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,807 mld zł. Segment obrotu wygenerował 614 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 239 mln zł.

Odnotowaliśmy 6-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej, głównie dzięki większej produkcji z węgla brunatnego. Dobre wyniki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. Potwierdza to zysk EBITDA w wysokości ponad 6 miliardów oraz zysk netto niemal 3 miliardów złotych wypracowany po trzech kwartałach tego roku – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Po trzech kwartałach 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 41,46 TWh, z czego 29,83 TWh pochodziło z węgla brunatnego. To efekt mniejszego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 8,26 TWh i spadła o 1 proc. r/r. Większe obciążenie remontowe Elektrowni Dolna Odra zostało w raportowanym okresie zrekompensowane wzrostem produkcji w Elektrowni Opole. 

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 21 proc. r/r osiągając wartość 0,85 TWh i jest to wynik sprzyjających warunków pogodowych. O 13 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w raportowanym okresie wyniósł 1,69 TWh. Na wynik ten wpłynęło przekazanie do eksploatacji w styczniu 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 26,2 TWh. 

Rok 2017 to dla Grupy PGE czas konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej. 27 października 2017 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcji sprzedaży Grupie PGE aktywów EDF w Polsce. Pod koniec października PGE otrzymało powiadomienie od spółek EDF o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wcześniej EDF otrzymał już zgody odpowiednich władz rządowych we Francji, a PGE otrzymała zgodę na przeprowadzenie transakcji od Ministra Energii oraz uzyskała warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Termin zamknięcia transakcji został przewidziany na 13 listopada 2017 r. Dzięki samodzielnemu przejęciu 8 elektrociepłowni w największych aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, zlokalizowanych łącznie w pięciu województwach, elektrowni Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach, Grupa PGE umocni pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i zostanie największym dostawcą ekologicznego ciepła systemowego. 

PGE kontynuuje kompleksową współpracę ze start-upami. PGE Ventures, fundusz CVC powołany przez Grupę PGE do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił we wrześniu szeroko zakrojony program scoutingowy. Jego celem jest dotarcie do jak największej grupy młodych przedsiębiorców oraz wyselekcjonowanie z niej projektów najlepiej odpowiadających potrzebom biznesowym Grupy PGE. Zgodnie z planem spółka do końca roku podpisze umowy ze start-upami, które otrzymają wsparcie z tegorocznego budżetu. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju będzie zajmowała się powołana również w tym roku spółka PGE Nowa Energia.

Stawiamy na rozwój poprzez akwizycje, czego wyrazem jest finalizowana właśnie umowa przejęcia aktywów EDF, a także rozwój nowych obszarów budowania biznesu, co widać głównie przez pryzmat naszego zaangażowania we wsparcie start-upów oraz tworzenia ekosystemu elektromobilności w Polsce. Jesteśmy liderem na rynku energii, niebawem będziemy liderem na rynku ciepłowniczym, chcemy być także liderem innowacyjności oraz dynamicznego rozwoju i jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten cel osiągnąć – mówi Henryk Baranowski. 

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w trzech kwartałach tego roku wyniosły 4,2 mld zł i były o 25 proc. niższe niż przed rokiem. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 85 procent. W bloku 5 zamontowano już turbogenerator, a w bloku 6, kilka tygodni przed planowanym terminem, przeprowadzono próby elementów ciśnieniowych kotła.  

Niezależnie od prowadzonych na bieżąco prac, Generalny Wykonawca przedstawił PGE wstępną propozycję nowych dat przekazania bloków do eksploatacji. Proponowany przez wykonawcę harmonogram zakłada odpowiednio 5 miesięcy i 4 miesiące przesunięcia w stosunku do pierwotnie zakładanych terminów oddania bloków. Przesłana dokumentacja jest obecnie analizowana i prowadzone są rozmowy z Generalnym Wykonawcą na temat optymalnego harmonogramu.       

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Turowie. Trwa wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, która docelową wysokość osiągnie w IV kwartale. Rozpoczęto montaż turbozespołu, a ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 40 procent. Grupa kontynuuje również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Trwają tam obecnie prace związane z montażem instalacji gospodarek pomocniczych, na miejsce dostarczono już także turbozespół.

W trzecim kwartale tego roku Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne oraz specyficzną lokalizację elektrowni, a także zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, wskazał gaz jako najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra. Trwa faza przygotowania do realizacji projektu, która potrwa do końca II kwartału 2018 r. i obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. Dalszy harmonogram budowy nowego bloku, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, będzie znany po zakończeniu tych prac. 

Kontynuowane są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. W tym roku najważniejsza z inwestycji to oddana do użytkowania we wrześniu nowa stacja 110/15 kV w Czosnowie. Nowo powstała stacja w Czosnowie wraz z infrastrukturą sieciową tworzą nowoczesny układ, który znacznie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii na całym terenie na północ od Warszawy. Szacowana wartość wszystkich planowanych inwestycji związanych z węzłem Czosnów wyniesie w sumie około 130 mln zł.

(PGE/jk)

Zobacz także: Minister Energii otworzył XXVI edycję Konferencji Energetycznej EuroPOWER [RELACJA]

Zobacz także: Agencja Moody’s podtrzymuje pozytywny rating dla PGE

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24