PGNiG strategicznym magazynem gazu w Polsce

7 lutego 2017, 16:01
Fot. www.psgaz.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw, które zajmują się  przywozem gazu ziemnego do Polski, PGNiG wprowadza do swojej oferty usługę biletową. W ramach świadczonej usługi PGNiG oferuje utrzymywanie na zlecenie Klientów obowiązkowego zapasu gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami.

Zawarte w ofercie PGNiG opcje usługi dają możliwość realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na przedsiębiorcę przywożącego gaz do Polski – na jego zlecenie - w dwóch modelach do wyboru:

- bez konieczności zakupu przez przedsiębiorcę dodatkowego gazu ziemnego do zmagazynowania  lub

- w oparciu o gaz, który staje się własnością Klienta w momencie rozpoczęcia  świadczenia usługi.

Usługa biletowa oferowana jest na warunkach elastycznych, m.in. w zakresie wielkości zapasu obowiązkowego, jak również okresu jej  świadczenia. 

"PGNiG to największy podmiot na rynku, który od lat utrzymuje zdecydowaną większość zapasów handlowych i obowiązkowych gazu ziemnego na terenie Polski. Kompetencje, wiedza i zasoby, jakie posiadamy, pozwalają nam rozszerzyć naszą ofertę o atrakcyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby mniejszych podmiotów działających na rynku gazu ziemnego. Dzięki temu przedsiębiorcy ci mogą skupić się na ich podstawowej działalności, nam zlecając kwestię realizacji obowiązku magazynowania zapasów gazu"  – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych. – "Wprowadzając do oferty usługę biletową, nie tylko wspieramy podmioty w wypełnianiu obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego, ale również wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski" – dodał. 

Obowiązek utrzymywania zapasu obowiązkowego wynika z Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Zobacz także: Czas na gazowe pojednanie polsko-niemieckie? Zbudujmy wspólny łańcuch dostaw [ANALIZA]

Zobacz także: Duńskie wątpliwości w sprawie Nord Stream 2 szansą dla Polski?

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24