Osiągnięto porozumienie w sprawie budowy gazociągu Polska - Litwa

17 września 2015, 18:02

Premier Algirdas Butketvičius poinformował, że negocjacje dotyczące finansowania polsko - litewskiego połączenia gazowego, zakończyły się sukcesem. Umowa, której szczegóły nie są jeszcze znane, powinna zostać podpisana w połowie października bieżącego roku.

„Odbyłem spotkanie z ministrem energetyki, który poinformował mnie, że przy mediacyjnym wsparciu Komisji Europejskiej, udało się wypracować porozumienie w sprawie finansowania projektu GIPL (Gas Interconnector Poland - Lithuania, przyp. red.).” - powiedział Butketvičius po środowym posiedzeniu rządu. Uczestnicy rozmów zgodzili się co do wysokości nakładów, które w ramach realizacji inwestycji będzie musiała ponieść każda ze stron. 

Wiceminister energetyki, Aleksander Spruogis dodał, że litewskiej delegacji udało się wynegocjować lepsze warunki, niż wynikałoby to z udzielonego mandatu: „Bardzo ciężko pracowaliśmy nad kształtem tej umowy, cały proces dotyczył nie tylko Polski i Litwy, ale również Komisji Europejskiej, Estonii oraz Łotwy. Negocjacje nie były łatwe i dopóki nie ma podpisów na dokumencie, to nie chciałbym mówić o jego treści. Dodam tylko tyle, że przed ich rozpoczęciem rząd zobowiązał nas do zrealizowania pewnych wytycznych - osiągneliśmy więcej” - powiedział Spruogis w czasie spotkania z dziennikarzami. Urzędnik przyznał również, że wypracowany konsensus nie jest równie korzystny dla wszystkich zainteresowanych, ale w jego przekonaniu dowodzi to tylko tego, że negocjacje były naprawdę skomplikowane. „Każda ze stron może być w mniejszym lub większym stopniu zadowolone z kształtu porozumienia"- zakończył wiceminister.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. premierzy trzech krajów bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii - wystosowali list do premier Ewy Kopacz oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej, w którym apelowali o przyspieszenie prac związanych z finansowaniem budowy interkonektora. Dwa miesiące później, w czerwcu, Algirdas Butketvičius zarzucił Polsce, że wykorzystuje GIPL, aby wywierać polityczną presję na KE i uzyskać dodatkowe fundusze na inne, duże, przedsięwzięcie, które ma być realizowane wspólnie z Czechami. 

Projekt GIPL obejmuje budowę gazociągu prowadzącego z litewskiej miejscowości Jauniunai do stacji kompresorowej w Rembelszczyźnie oraz nowej tłoczni gazu w Gustorzynie. W październiku 2014 otrzymał on od Komisji Europejskiej status priorytetowego, natomiast w maju 2015 poinformowano, że Gaz - System oraz litewski operator AB Amber Grid, podpisały trójstronną umowę z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w wysokości 10,6 mln euro na realizację prac przygotowawczych. Długość połączenia będzie wynosiła 534 km, a roczna przepustowość około 2,4 mld m3 w kierunku polskim oraz 1,7 mld m3 w kierunku litewskim. Interkonektor zwiększy możliwości eksportowe terminalu LNG w Świnoujściu oraz pozwoli zmniejszyć energetyczną izolację państw bałtyckich. Będzie również stanowił element Korytarza Północ - Południe, którego realizacja ma strategiczne znaczenie dla naszego kraju.

Zobacz także: Gaz - System zbadał zainteresowanie rynku połączeniem Polska - Litwa

Zobacz także: Polsko - litewski most energetyczny coraz bliżej

 

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
janek
sobota, 19 września 2015, 00:49

Nie kupuję nic co litewskie....

Tweets Energetyka24