Największy płatnik podatków w Polsce to spółka energetyczna

27 lipca 2021, 16:00
840_472_matched__qtnz0g_BechatowElektrowniawiki
Fot. Wikimedia
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Grupa PGE w ubiegłym roku była największym płatnikiem podatków w Polsce. Według analizy przeprowadzonej przez Business Insider Polska, Grupa PGE w 2020 r. wpłaciła blisko 11 mld zł do budżetu Państwa. Była to kwota o ponad 50 proc. większa w porywaniu z ubiegłym rokiem.

„Grupa PGE od lat pozostaje jednym z największych płatników różnego rodzaju podatków i opłat w Polsce. Wielomiliardowe kwoty corocznie zasilają budżet państwa, dając impuls wzrostowy dla polskiej gospodarki, natomiast podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność stanowią bardzo istotną część budżetów samorządów i przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Grupa PGE jest firmą dla której patriotyzm gospodarczy i społeczna odpowiedzialność biznesu są bardzo ważne. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i wspieramy budżet państwa. To dla nas bardzo istotne, że nasza działalność wzmacnia polską gospodarkę” - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Według szacunków Business Insider Polska w 2020 r. Grupa PGE zapłaciła 10,8 mld zł różnych podatków, w tym 6,2 mld zł opłat za uprawnienia do emisji CO2, 2,3 mld zł akcyzy i innych podatków oraz ok. 2,2 mld zł podatków i składek ubezpieczeniowych za pracowników Grupy PGE.

Business Insider Polska podkreśla, że Grupa PGE jest największym w Polsce płatnikiem PIT i ZUS odprowadzanych za pracowników. Grupa PGE zatrudnia w Polsce ponad 40 tys. pracowników i jest jednym z największych pracodawców w kraju. Według Business Insider Polska w 2020 r. wydatki na zakup uprawnienia do emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) wyniosły 6,2 mld zł. Środki te finansują m.in. ochronę klimatu i transformację energetyczną.

image

 Reklama

Business Insider Polska przeanalizował dane sześćdziesięciu największych spółek giełdowych, a także firm nienotowanych na giełdzie, będących dużymi pracodawcami w kraju oraz tych zajmujących się produkcją towarów akcyzowanych i grami losowymi. W wyniku tej analizy powstało zestawienie największych płatników podatków w Polsce w 2020 r. Według danych Business Insider Polska czterdziestu największych płatników w kraju wniosło łącznie 99 mld zł podatków i opłat, co stanowi 42 proc. wszystkich wpływów do budżetu w ub.r. z wyłączeniem podatku VAT.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
SPECJALISTA
środa, 28 lipca 2021, 10:08

Uważam że wygaszanie kopalń na węgiel kamienny i brunatny do 2049 r. jest sprawiedliwe ekonomicznie. Przecież na tą chwilę 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, a transformacja energetyczna w tym wypadku przebudowa ciepłowni węglowych na gazowe oraz elektrownia atomowa która miała powstać 10 lat temu to proces wymagający 1,6 bln zł ( Niemcy posiadają 20 elektrowni atomowych). Część tej kwoty da UE ale większość pokryje polski podatnik w rachunkach i o tym UE i rząd nie mówi. Nie mówię tu o OZE bo udział wynosi zaledwie 15%. Obecne zużycie gazu w Polsce to ok. 20 mld m3 ale wzrośnie do 30 mld m3, a już teraz sprowadzamy 15 mld m3. Życzę zdrowia rodakom aby mogli finansować tą energetyczną rewolucję!

Tweets Energetyka24