Kurtyka na EU Battery Alliance: duże ambicje Polski

13 lutego 2018, 12:38
bmw-1911912_1920
Fot.:Pixabay

Podczas spotkania EU Battery Alliance 12 lutego 2018 r. przedstawiciele państw członkowskich UE rozmawiali na temat możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie rozwoju europejskiego rynku produkcji baterii do samochodów elektrycznych. – Polskie firmy, instytuty naukowe i uczelnie wyższe mają potencjał do tego, żeby nasz kraj odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu tego nowego i perspektywicznego sektora – przekonywał w trakcie rozmów w Brukseli wiceminister energii Michał Kurtyka.

Wiceminister Kurtyka podkreślił, że Polska jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Zauważył, że nasz kraj konsekwentnie realizuje swój program rozwoju transportu nisko i zeroemisyjnego oraz chce być jednym z liderów europejskiego rynku elektromobilności. Przypomniał, że Prezydent RP Andrzej Duda 5 lutego 2018 r. podpisał, opracowaną przez Ministerstwo Energii, ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która stwarza warunki do rozwoju tego sektora w naszym kraju.

Według wiceministra energii upowszechnienie elektromobilności w Polsce i UE wymaga zarówno dalszych działań o charakterze legislacyjnym, jak i konsekwentnego zacieśniania międzynarodowej współpracy gospodarczej pomiędzy państwami członkowskim. - Rozwój technologii magazynowania energii w tym kontekście to jedno z kluczowych zadań przed jakim stają dziś rządy i przedsiębiorcy w Unii – przekonywał Kurtyka.

Podsekretarz stanu w ME zaznaczył także, że Polska ma potencjał do tego, żeby zająć istotne miejsce w łańcuchu dostaw dla europejskiego sektora produkcji baterii. - Polskie uczelnie wyższe prowadzą liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej. Pozwalają one na opracowanie nowych technologii akumulatorów oraz produkcji ogniw – mówił. Zauważył również, że nasz kraj dysponuje zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora. –  W Polsce działają już firmy, które wytwarzają akumulatory jako produkt końcowy. Z rozwiązań tych korzystają nie tylko rodzimi producenci, ale i zagraniczne marki –  wyjaśnił.

Wiceszef resortu energii dodał, że Ministerstwo Energii utworzyło grupę roboczą, której zadaniem jest zintensyfikowanie prac nad bardziej efektywnymi metodami magazynowania energii w pojazdach i stworzenie polskiej technologii w tym zakresie.  – Jestem przekonany, że nasz kraj może być aktywnym uczestnikiem powstającego w Europie porozumienia na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze energetyki i elektromobilności. Dlatego też kluczowym zadaniem rządu jest zagwarantowanie polskim przedsiębiorcom i naukowcom możliwości wykorzystania ich  potencjału w konkurencji na europejskim rynku – zaakcentował.

ML/ME

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Akumulator
czwartek, 15 lutego 2018, 19:33

Tak, Polska ma potencjał, ale w Polsce nie ma klimatu do elektromobilności. Są tylko puste deklaracje o budowie samochodu elektrycznego może nawet Narodowego Samochodu Elektrycznego (NSE). Na zachodzie słowa vice ministra Kurtyki brzmią śmiesznie - pierwsze pytanie \"a jakąż to macie infrastrukturę do obsługi aut elektrycznych?\". Jest takie stare przysłowie \"Zobaczyła żaba, że konia kują to sama nogi podstawia\".

Tweets Energetyka24