KHW: część związków parafowała porozumienie ws. połączenia z PGG

28 lutego 2017, 11:03
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

Część związków działających w Katowickim Holdingu Węglowym parafowała porozumienie społeczne poprzedzające fuzję z Polską Grupą Górniczą. Po połączeniu obu firm pracownicy obecnego KHW mają być wynagradzani na zasadach obowiązujących w PGG.

Pozostałe organizacje, w tym jedna z największych - Solidarność, mają podjąć decyzję do godziny dziesiątej w najbliższą środę. Wcześniej - we wtorek - warunki połączenia górniczych firm mają być jeszcze omawiane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach.

 

"Mam głęboką nadzieję, że (...) w środę o dziesiątej będziemy mogli mówić o tym, że idziemy z porozumieniem (podpisanym przez wszystkie związki - PAP) na rozmowy do inwestorów i do instytucji bankowych, bo to pozostałe strony porozumienia" - powiedział po poniedziałkowych rozmowach ze związkowcami wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Zobacz także: ME: nowe porozumienie ws. fuzji KHW i PGG ,,uwzględniło sugestie związków"

W poniedziałek wiceminister przedstawił związkom nowy projekt porozumienia, uwzględniający - w jego ocenie - uwagi strony społecznej. Po prawie siedmiu godzinach negocjacji i kolejnych poprawkach liderzy części z kilkunastu uczestniczących w rozmowach związków - m.in. Sierpnia 80 - zdecydowali się na złożenie podpisów pod porozumieniem. Pozostałe związki liczą, że uda się wynegocjować dalsze ustępstwa.

 

Wiceminister Tobiszowski zastrzegł, że na razie nie będzie ujawniona informacja, które związki już zaakceptowały porozumienie, a które jeszcze się wahają. Wiceminister ocenił, że waga sprawy, jaką jest uratowanie holdingu przed upadłością przez połączenie z PGG, wymaga wielkiej odpowiedzialności; stąd Tobiszowski wierzy, że ostatecznie wszystkie związki zaakceptują zawarte w porozumieniu warunki połączenia.

 

Jeden z liderów Solidarności w holdingu Piotr Bienek potwierdził, że jego związek nie podpisał na razie porozumienia i liczy na dalsze rozmowy, w ramach WRDS. "Dalej są punkty sporne (...). Jedno jest pewne - ustaliliśmy wszyscy, że wszystkie strony chcą połączenia KHW z PGG; to jest ważne - nie ma strony, która nie chciałaby tego połączenia - to jest ustalone i to jest najważniejsze ustalenie. Teraz jest tylko kwestia drobnych tematów, niuansów, które musimy dograć. Mam nadzieję, że się dogadamy i praca dla wszystkich będzie dalej" - skomentował związkowiec, podkreślając, że "S" jest w stanie zaakceptować porozumienie, ale po wprowadzeniu poprawek do jego treści. Chodzi m.in. o zasady wynagradzania górników i perspektywę likwidacji dwóch kopalń holdingu.

 

Uzgodnienia dotyczące katowickiej kopalni Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, oraz ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek), gdzie wydobycie było w ostatnich latach nieopłacalne, znalazły się w załączniku do porozumienia. Docelowo majątek tych kopalń miałby trafić do spółki restrukturyzacyjnej, sporne w rozmowach były jednak m.in. terminy jego przekazania. W załączniku ustalono, że powstanie zespół, który ma przeanalizować sytuację obu kopalń i poszukać rozwiązań umożliwiających ich dłuższe funkcjonowanie.

 

Według Bienka, związkowcy nie odbierają jako ultimatum terminu, wyznaczonego przez resort energii na podpisanie porozumienia (środa rano). "Dopóki rozmowy trwają, to myślę, że jest wola, żeby rozmawiać dalej. Spotykamy się jutro i mam nadzieję, że dogadamy się ze stroną pracodawcy. Daliśmy sobie trochę czasu; czasem trzeba zrobić małą przerwę, krok do tyłu (...) i myślę, że znajdziemy wspólne zdanie" - powiedział przedstawiciel Solidarności w holdingu, wyrażając nadzieję, że jest jeszcze szansa na lepsze porozumienie niż to zaproponowane w poniedziałek.

 

Z podpisaniem porozumienia nie czekał związek Sierpień 80. Jego lider w KHW Szczepan Kasiński ocenił po rozmowach, że "jest to porozumienie dobre, dające stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikom KHW", a także gwarantujące wypłatę załodze holdingu do 3 marca drugiej raty nagrody rocznej za ubiegły rok (tzw. czternastki), która na razie była wypłacona jedynie w niewielkiej części. Warunkiem wypłaty drugiej raty ma być jednak podpisanie porozumienia przez wszystkie związki; wsparcie w wypłacie "czternastki" ma zapewnić holdingowi PGG. Bez połączenia firm zagrożone mogą być też wypłaty dla górników KHW.

 

Według Kasińskiego, oprócz Sierpnia 80 porozumienie podpisały też np. związek Przeróbka i Związek Zawodowy Pracowników Dołowych. Treści dokumentu dotychczas oficjalnie nie ujawniono. Kasiński potwierdził, że zawiera ono m.in. zapis o przejściu pracowników KHW na warunki wynagradzania obowiązujące w PGG, co - według danych spółki - ma być korzystniejsze dla górników. Wynagrodzenia części z nich mają wzrosnąć, mniejsze będą natomiast np. odprawy i nagrody jubileuszowe - obecnie ich wielkość w KHW reguluje układ zbiorowy pracy, który ma być rozwiązany. Według związkowca, do połączenia KHW i PGG dojdzie także wówczas, gdyby niektóre związki nie podpisały porozumienia społecznego, jednak wynegocjowany dokument jest potrzebny m.in. po to, by zagwarantować załodze odpowiednie wynagrodzenia.

 

Według informacji PGG, zastąpienie holdingowego układu zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w Grupie w praktyce oznacza podwyższenie pensji górników z KHW do poziomu wynagrodzeń w PGG, a po połączeniu nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6225 zł. Zakładany jest wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla zdecydowanej większości górników z holdingu, w niektórych grupach zawodowych nawet do kilkuset zł. Przykładowo górnik w ścianie ma zarobić o ok. 237 zł więcej niż obecnie.

 

Natomiast załoga PGG ma otrzymać jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę pozwalają lepsze od zakładanych wyniki spółki. Związkowcy z PGG, którzy także zgłosili w związku z połączeniem firm swoje postulaty, m.in. gwarancji zatrudnienia i dalszego działania kopalń, mają ustalić to z zarządem Grupy, gdy zamknięta będzie już sprawa porozumienia ze związkami z KHW. Natomiast od kwietnia związkowcy - już wspólnie, w powiększonej PGG - mają rozmawiać o nowym układzie zbiorowym dla całej Grupy. Ma on powstać do końca 2017 roku.

 

W poniedziałkowych rozmowach nie uczestniczył przebywający z wizytą w Brukseli minister energii Krzysztof Tchórzewski, który brał udział we wcześniejszych negocjacjach. W związku z posiedzeniem rządu szefa resortu nie będzie także na wtorkowych obradach WRDS w Katowicach, natomiast prawdopodobnie przynajmniej w części posiedzenia Rady weźmie udział wiceminister Tobiszowski - aby to umożliwić, godzinę rozpoczęcia posiedzenia WRDS przesunięto na późne popołudnie we wtorek.

 

Połączenie KHW i PGG, w formie zbycia majątku holdingu na rzecz Grupy, ma nastąpić na początku kwietnia. Powstanie największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. Planowana jest restrukturyzacja 2,5-miliardowego zadłużenia KHW (m.in. poprzez odroczenie terminów spłaty oraz zamianę części długu na udziały w powiększonej PGG) oraz dokapitalizowanie powiększonej PGG przez inwestorów kwotą ok. 1 mld zł. Docelowo, po restrukturyzacji, firma miałaby trafić na giełdę.

Jakub Wiech/PAP

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Reklama
Tweets Energetyka24