JSW obniża koszty wydobycia węgla

13 listopada 2015, 13:00

Dzięki efektywnym działaniom operacyjnym i dalszej optymalizacji wydatków, Jastrzębska Spółka Węglowa wyraźnie obniżyła koszty produkcji (zarówno węgla, jak i koksu) w relacji do poprzedniego kwartału.

Kopalnie JSW w III kwartale br. wyprodukowały ponad 4,12 mln ton węgla, w tym 2,88 mln ton węgla koksowego i 1,24 mln ton węgla do celów energetycznych. W tym okresie wystąpiły problemy natury geologicznej w kopalni Krupiński oraz w Ruchu Zofiówka i Ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Utrzymanie poziomu produkcji oraz dyscypliny w realizacji programu oszczędności pozwoliło na dalszą redukcję jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla. W III kwartale spadł poniżej 300 zł na tonę i wyniósł 298,37 zł. Był o 2,6 % niższy niż w II kwartale, kiedy wynosił  306,22 złotych.

W III kwartale w relacji do II kwartału cena kontraktowa węgla koksowego hard na świecie spadła o 16,5 dolara do 93 dolarów za tonę, a węgla semi-soft o 7 dolarów – do 74 dolarów za tonę. Spółka dzięki aktywnej polityce sprzedażowej częściowo zamortyzowała ten spadek, uzyskując średnią cenę sprzedaży węgla koksowego na poziomie 96 dolarów, czyli powyżej poziomów cen benchmarkowych.  

„Trzeci kwartał znów przyniósł drastyczne obniżenie cen węgla koksowego na świecie. Dlatego naszym celem jest kontynuowanie procesu redukcji kosztów i koncentracja na najbardziej rozwojowych obszarach. Wyniki trzeciego kwartału w JSW potwierdzają skuteczność dotychczasowych działań. Pokazują też zaangażowanie pracowników w proces naprawy Spółki. Wszyscy mamy świadomość, że im niższe będą nasze koszty, tym mamy większe szanse na przejście przez ten trudny okres” – mówi Tomasz Gawlik, zastępca prezesa JSW ds. strategii.   

Dobre wyniki odnotowano już kolejny kwartał z rzędu w segmencie koksowym. W III kwartale o 2,5% wzrosła produkcja, o prawie 13% sprzedaż, a przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych były o 7,4% wyższe niż w II kwartale br. Zredukowano jednostkowy koszt konwersji koksu o 7,6% do poziomu 136,11 zł za tonę. W II kw. jednostkowy koszt wyniósł 147,30 zł.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za III kwartał wyniósł 364,4 mln zł wobec ujemnej EBITDA 94,2 mln zł kwartał wcześniej. Na poprawę wyniku III kwartału br. wpłynęło rozwiązanie rezerwy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zobacz także: IEA: Udział węgla w światowym rynku wzrasta, a zużycie spada

Zobacz także: Tchórzewski: plan dla górnictwa za kilka tygodni

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24