innogy Stoen Operator zbada wykorzystanie pojazdów elektrycznych jako mobilnych magazynów energii

17 października 2019, 15:32
thumbnail_inngo
Fot. innogy Stoen Operator
Energetyka24
Energetyka24

innogy Stoen Operator jako pierwszy w kraju i jeden z nielicznych operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w Europie Środkowo-Wschodniej uruchomił projekt badawczy dotyczący wykorzystania energii elektrycznej zgromadzonej w pojazdach elektrycznych.

Pierwsza realizacja w Polsce

Według założeń rozwiązań vehicle-to-grid, energia pozyskana z samochodów elektrycznych może być wykorzystana do celów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. W modelu tym, odpowiednio skonstruowane punkty ładowania umożliwiają OSD zarządzanie energią zgromadzoną w podłączonych do nich pojazdach. Operator ma możliwość aktywnego decydowania o ładowaniu aut lub oddawaniu przez nie energii do sieci. Potencjalnie da to możliwość zwiększenia bezpieczeństwa i wygody eksploatacji sieci poprzez wyposażenie stacji transformatorowych średniego i niskiego napięcia w funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej. W ramach rozpoczętego projektu powstanie pierwsza w Polsce całościowa infrastruktura umożliwiająca przetestowanie rozwiązań V2G. 

- Od lat inwestujemy w przebudowę, rozbudowę, a także stałe unowocześnianie sieci elektroenergetycznych na terenie Warszawy. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii. Nie boimy się także w tym obszarze sięgać po innowacyjne rozwiązania, m.in. z obszaru smart grid. Dlatego zdecydowaliśmy się na przetestowanie nowego rozwiązania V2G, które w przyszłości może być uzupełnieniem dla rozbudowy sieci miejskiej – mówi Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu innogy Stoen Operator. 

Fundusze unijne dla badania rozwiązań V2G

Projekt badawczy będzie realizowany na terenie Warszawy. Pierwszy etap obejmie analizę i ocenę pracy samochodów i sieci elektroenergetycznej w momencie ich połączenia za pośrednictwem dedykowanych punktów ładowania. Etap ten potrwa do końca 2019 roku. Drugi etap projektu będzie współfinansowany z funduszy UE na bazie umowy podpisanej z Ministerstwem Energii na początku października. Jego realizacja w ramach działania 1.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zaplanowana na rok 2020. Uwzględnia on badania i analizę wykorzystania technologii V2G oraz stacjonarnego zasobnika energii zlokalizowanego w stacjitransformatorowej średniego i niskiego napięcia zasilającej mieszkańców stolicy.

- Rozbudowa sieci dystrybucyjnej jest bardzo kosztowna i długotrwała, dlatego warto badać nowe, potencjalnie alternatywne rozwiązania, takie jak właśnie mobilne magazyny energii. W czasie realizacji projektu przeanalizujemy bezpieczeństwo eksploatacji oraz działanie systemu w odniesieniu do regulacji rynkowych – dodaje Łukasz Sosnowski, kierownik projektu w innogy Stoen Operator. – Dzięki temu przekonamy się, jakie są realne możliwości szerszego zastosowania tych rozwiązań. 

Więcej informacji o projektach V2G w innogy Stoen Operator

Więcej informacji na temat realizacji projektu vehicle to grid przez innogy Stoen Operator będzie pojawiać się w trakcie realizacji jego kolejnych etapów. Więcej informacji o technologiach wykorzystanych w ramach realizacji projektu badawczego V2G można znaleźć na stronach biura prasowego innogy Stoen Operator. (innogy)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24