Tauron naprawi szkody górnicze w szkole pod Jaworznem

30 sierpnia 2019, 11:08
840_472_matched__ps7fh3_840472matchedp7u9j5tauron
Fot. Tauron
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Spółka Tauron Wydobycie, do której należy wydobywająca węgiel pod Jaworznem kopalnia, naprawi szkody w budynku szkoły podstawowej w dzielnicy Byczyna i w jego bezpośrednim otoczeniu. W listopadzie 2018 r. szkołę trzeba było zamknąć z powodu uszkodzeń spowodowanych eksploatacją górniczą.

O podpisaniu porozumienia w tej sprawie między spółką a samorządem poinformował Urząd Miejski w Jaworznie. Przedstawiciele Tauronu Wydobycie zadeklarowali, że spółka odstąpi od eksploatacji złoża mogącej w przyszłości wpłynąć na kolejne uszkodzenia.

Z końcem listopada ubiegłego roku budynek szkoły podstawowej nr 20 w dzielnicy Byczyna musiał zostać zamknięty ze względu na powstałe tam w wyniku eksploatacji górniczej uszkodzenia.

Lekcje dla uczniów młodszych klas zostały przeniesione do prowadzonego przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu klubu Niko, a starsze klasy - do budynku przy ul. Sportowej. Samorządowcy zapewniają, że dzieciom zapewniono odpowiednie warunki do nauki. Tauron Wydobycie zobowiązał się pokrywać koszty transportu uczniów do budynku zastępczego przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie Niko, a także koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci.

Po przeprowadzeniu odpowiednich analiz górnicze przedsiębiorstwo zobowiązało się, że w przyszłości nie będzie prowadzić eksploatacji górniczej, która mogłaby mieć wpływ na powstawanie nowych uszkodzeń w budynku szkoły.

"Na mocy zawartego pomiędzy gminą a spółką porozumienia, Tauron Wydobycie zobowiązał się do kompleksowego usunięcia wszystkich uszkodzeń pochodzenia górniczego i przywrócenia budynku do pełnej funkcjonalności w dotychczasowej lokalizacji" - podał Urząd Miejski w Jaworznie.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac naprawczych będą ustalone po inwentaryzacji, przeprowadzonej wspólnie przez przedstawicieli spółki i gminy. Na tej podstawie powstanie projekt i wykonane zostaną naprawy. Inwentaryzacja ma potrwać najdalej do końca września. Termin zakończenia prac nie jest znany; obie strony deklarują, że zależy im na jak najszybszym przywróceniu działania szkoły w jej budynku.

Do momentu wykonania wszystkich prac i przywrócenia obiektu do stanu, kiedy działalność szkoły będzie mogła zostać wznowiona, Tauron Wydobycie ma nadal pokrywać koszty przygotowania i transportu posiłków dla dzieci, transportu uczniów do budynku przy ul. Sportowej oraz wynajmu pomieszczeń w klubie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Reklama
Tweets Energetyka24