JSW poszukuje nowych pokładów węgla: "Optymistyczne wyniki badań"

8 stycznia 2019, 16:41
20180801-odwierty-1
Fot. www.jsw.pl

Są pierwsze efekty odwiertów otworów badawczych prowadzonych w obszarze górniczym „Bzie-Dębina 2-Zachód”.

Dwa z pięciu otworów badawczych wykonywanych w złożu „Bzie-Dębina 2-Zachód” dotarły już do węglonośnych warstw karbonu. Nawiercono już pierwsze pokłady węgla, w tym jeden o miąższości 2,55 m, a więc spełniający kryteria przemysłowej opłacalności wydobycia. Rdzeń z pokładów węgla uzyskany podczas wiercenia  przekazywany jest systematycznie do Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego JSW, gdzie prowadzone są badania parametrów jakościowych uzyskanego węgla, ze szczególnym naciskiem na jego parametry koksownicze. Badania będą prowadzone  - w zależności od tempa wiercenia i udostępnienia kolejnych pokładów węgla w otworach – przez kolejne trzy, cztery miesiące.

Odwierty badawcze w obszarze górniczym „Bzie-Dębina-2 Zachód” zaczęto wykonywać w połowie października 2018 roku. Każdy z pięciu otworów ma osiągnąć głębokość 1300 metrów. Obecnie dwa z nich sięgają około 70 proc. zakładanej głębokości, a trzy pozostałe od 30 do 55 procent głębokości.

Odwiert mają potwierdzić prognozowaną jakość węgli zalegających w złożu „Bzie-Dębina 2-Zachód” przed dotarciem do parceli eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi.  Tak uzyskane wyniki pomogą lepiej sprawdzić budowę geologiczną złoża, sposób jego  zalegania i co najważniejsze zweryfikować tektonikę występującą w złożu. Systematyczna rozbudowa bazy zasobowej JSW pozwala na realizację wytyczonych w strategii JSW kierunków zwiększenia udziału węgla w typie 35 w projektowanych ścianach. Złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód” zostało ujęte w strategii rozwoju JSW.

- Pierwsze wyniki odwiertów są bardzo optymistyczne. Pamiętajmy, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie. Nasza strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych złóż węgla koksowego - wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. 

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
anda
środa, 9 stycznia 2019, 21:16

Dumi to jest węgle koksujący do produkcji koksu a nie energetyczny, a ten zawsze będzie potrzebny.

kuba18
środa, 9 stycznia 2019, 17:09

To złoże nie jest nowe, bowiem o jego istnieniu wiedziano wcześniej. Teraz trwa rozpoznanie szczegółowe w kategorii B w celu opracowania planu eksploatacji. Zmieniają się warunki bilansowości złóż, niektóre złoża się wyczerpują więc nowe wchodzą w orbitę zainteresowania górniczego. Złoża węgla w Polsce są dobrze rozpoznane z dużym wyprzedzeniem.

Dumi
wtorek, 8 stycznia 2019, 21:30

Dla mnie super, ale co z tego jak w Polsce dziś węgiel to jedna wielka niewiadoma. Jestem za mixem energetycznym węgiel+OZE (zwłaszcza geotermia)+ gaz. Dołożyć termodernizację, mikrociepłownie, badania nad energetyką i nowymi technologiami. I nic nam więcej nie trzeba!!! Po co nam jakiś pakiet klimatyczno energetyczny??? Przecież to absurd, że muszę płacić za to, że w piecu palę??? To jest gigantyczny absurd 21 wieku. A ludzie to łykają...

Reklama
Tweets Energetyka24