Energetyka jednym z filarów bezpieczeństwa NATO

11 lipca 2016, 17:53
Fot. Utenriksdepartementet UD / Flickr
Energetyka24
Energetyka24

Oficjalny komunikat z zakończonego Szczytu NATO w Warszawie wskazał rozwój bezpieczeństwa energetycznego jako jeden z priorytetów mających wzmocnić polityczną i gospodarczą siłę państw członkowskich. Nowe zagrożenia na wschodniej i południowej flance wymagają nowego podejścia do wzajemnej współpracy.

W kwestii dostaw i źródeł energii Sojusz gwarantuje suwerenność krajom zrzeszonym, jednocześnie wnikliwie analizuje wszelkie zagrożenia. Zwraca przy tym szczególną uwagę na zróżnicowanie producentów i miejsc pochodzenia surowców dla regionu euroatlantyckiego.

NATO zamierza rozwijać współpracę w ramach swoich struktur polegającą m.in. na wymianie danych wywiadowczych. Deklaruje również bliższe współdziałanie z takimi organizacjami, jak Międzynarodowa Agencja Energetyki, czy Unia Europejska. Starania te mają na celu poszerzenie wsparcia dla rządów poszczególnych państw członkowskich NATO w obronie infrastruktury strategicznej przed próbami zniszczenia oraz cyberatakami lub atakami hybrydowymi.

Dywersyfikacja źródeł surowców kopalnych i energii ochroni poszczególne kraje członkowskie przed negatywnymi skutkami przerw w ich dostawach. W konsekwencji nie osłabi to potencjału obronnego poszczególnych państw, jak i całego Sojuszu. Zagrożenie destabilizacją w obszarze energetyki jest na tyle duże, że powyższa kwestia zostaje włączona do wszelkich wspólnych działań podejmowanych w ramach ćwiczeń i zaawansowanego planowania przyszłych działań.

Decyzją przywódców NATO w krótce rozpoczną się prace modernizacyjne mające na celu polepszenie efektywności energetycznej wojsk dzięki ujednoliceniu norm i ograniczeniu uzależnienia od paliw kopalnych. W przyszłości podjęte również będą prace nad nowymi projektami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej w wojsku.

Na zakończenie warszawskiego szczytu NATO przyjęto raport o poziomie bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich, wyznaczając przy tym nowe zadania i kierunki rozwoju na przyszłość.

Zobacz także: Szczyt w Warszawie: Rosja zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego NATO

Zobacz także: Szczyt NATO: Polska i USA zacieśnią współpracę energetyczną

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24