Elektrociepłownia w Zabrzu zmniejszyła emisję pyłów o 86%

26 maja 2020, 16:05
DJI_0086
Fot. www.fortum.pl
Energetyka24
Energetyka24

Fortum, właściciel elektrociepłowni w Zabrzu, w kończącym się właśnie sezonie grzewczym wyprodukował 1 670 000 GJ ciepła. Zakład ten funkcjonuje w systemie kogeneracyjnym, czyli równocześnie produkuje ciepło i prąd.

W pierwszym pełnym sezonie grzewczym (liczonym od 19 listopada 2019 do 20 marca 2020) należąca do Fortum elektrociepłownia Zabrze (EC Zabrze) wyprodukowała na potrzeby odbiorców w Bytomiu i Zabrzu aż 1 670 000 GJ energii cieplnej, przy okazji wytwarzając 216 734 MWh energii elektrycznej. Jako paliwo do produkcji energii użyty został węgiel kamienny, ale też alternatywne paliwo stałe wytwarzane z odpadów, czyli tzw. RDF. To oznacza, że elektrociepłownia przyczyniła się do redukcji odpadów zalegających na składowiskach, a nienadających się do dalszego recyklingu.

Zastosowane źródło kogeneracyjne o mocy 225 MW w paliwie pozwala utrzymać sprawność całego układu na poziomie ponad 90%. Spaliny z kotła fluidalnego trafiają to systemu oczyszczania bazującego na absorberze oraz systemie filtrów workowych, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla środowiska.

Nowoczesna elektrociepłownia, taka jak EC Zabrze, to przede wszystkim większa wydajność w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dla nas ważne jest też to, że zastosowane w niej rozwiązania pozwalają na rzeczywiste zmniejszenie emisji do atmosfery. A w przypadku elektrociepłowni Fortum mamy się czym pochwalić” - powiedział Marcin Kost, Kierownik Elektrociepłowni Fortum Zabrze.

Porównując emisje roku 2019 do 2010 roku, kiedy funkcjonowała jeszcze stara elektrociepłownia, widać wyraźną poprawę wskaźników. A to dzięki temu, że EC Zabrze udało się znacznie zredukować emisje własne do atmosfery. Zawartość tlenków azotu (NOX) w spalinach zmalała prawie o połowę (47%), tlenków siarki o 76%, a pyłów o 86%.

„Należy jednocześnie podkreślić, że emisje w roku bazowym, jakim jest 2010, już spełniały przyjęte dla elektrociepłowni normy, jednak dodatkowe redukcje zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na środowisko” – dodaje Kost.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Jan z Krakowa
wtorek, 26 maja 2020, 20:46

W skrócie: wychodzi na to, że taka klasyczna elektrownia mniej jest szkodliwa dla środowiska niż całkowite zanieczyszczenie tegoż od el. wiatrowych, fotowoltaiki, itd. A jeszcze jest gips.Podobnie nowoczesny diesel od elekromobilów i hybryd. Całkowite zanieczyszczenia to jest zanieczyszczenia przy produkcji, eksploatacji i utylizacji.

czwartek, 29 października 2020, 12:11

Proszę o przedstawienie jakie zanieczyszczenia do powietrza emitują elektrownie wiatrowe, fotowoltaika itd? Tak samo jak urządzenia do wiatraków taki i do elektrowni węglowych również trzeba wyprodukować, eksploatować i utylizować.

Tweets Energetyka24