Dzień otwarty programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo

4 stycznia 2018, 09:44
Fot. www.polskielng.pl
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


PGNiG SA, Gaz-System SA oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone programowi INGA – Innowacyjne Gazownictwo, które odbędzie się w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r. w Warsaw Spire w Warszawie, plac Europejski 1(38.piętro) w godz. 10:30-13:00.

Program INGA, który będzie realizowany w formule tzw. Wspólnego Przedsięwzięcia, został oficjalnie zainaugurowany w listopadzie 2017 r. podpisaniem umowy pomiędzy PGNiG SA, Gaz-System SA i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  Budżet programu to 400 mln zł.  19 stycznia 2018 r. NCBR formalnie ogłosi Konkurs związany z uruchomieniem tego przedsięwzięcia.

Jednym z istotnych celów programu INGA jest m.in. aktywizacja i wzmocnienie ekonomiczne przedsiębiorstw sektora gazowniczego oraz środowiska naukowo-badawczego. Wykonawcami projektów mogą być konsorcja, w skład których musi wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa. W skład konsorcjów wykonawczych mogą wchodzić również małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Prace finansowane będą na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych. Połowę kosztów ponoszą partnerzy przemysłowi (PGNiG SA lub/i GAZ-SYSTEM SA), a połowę – NCBR. 

Podczas spotkania informacyjnego w części wspólnej mowa będzie o mechanizmie finansowania i regulaminie konkursu. Następnie odbędą się równoległe spotkania warsztatowe, które zostaną poświęcone poszczególnym makroobszarom tematycznym z agendy badawczej programu INGA:

A.           Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych

B.            Pozyskanie metanu z pokładów węgla

C.            Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych

D.           Sieci gazowe

E.            Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG

F.            Technologie wodorowe i paliwa gazowe

G.           Technologie stosowane we współpracy z klientami

H.           Ochrona środowiska


Podczas wydarzenia na pytania odpowiedzą eksperci z PGNiG SA i Gaz-System SA, którzy szczegółowo wyjaśnią potrzeby projektowe obu spółek.

Rejestracja pod adresem: office@igg.pl

 

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24