Druga zapora z elektrownią wodną na Wiśle przesądzona

1 grudnia 2017, 11:41
Fot.:Pixabay

W Siarzewie na Wiśle poniżej Włocławka w 2020 roku ma ruszyć budowa stopnia wodnego wraz z elektrownią wodną - poinformował PAP resort środowiska. Inwestycja ma zakończyć się w 2025 r. i kosztować ponad 2 mld zł.

W piątek porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo podpiszą przedstawiciele ministerstw: środowiska, energii, gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej.

Na mocy porozumienia zostanie powołany Komitet Sterujący, do którego zadań będzie należała m.in. koordynacja realizacji przedsięwzięcia, wsparcie podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie oraz sprawowanie nadzoru nad tą inwestycją.

Stopień powstanie na 706-707 kilometrze Wisły w Siarzewie k. Nieszawy. Ministerstwo wyjaśniło, że w ramach inwestycji ma powstać m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownia wodna o mocy ok. 80 MW, śluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb, czy urządzenia do spływu ryb w dół rzeki.

Resort zwraca uwagę, że budowa drugiego stopnia wodnego w Siarzewie jest niezwykle istotna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa niemłodego już stopnia wodnego we Włocławku, pracuje on już ponad 40 lat. Stopień we Włocławku reguluje m.in. przepływ wody na wiślanym Zbiorniku Włocławskim, który jest największym sztucznym akwenem w Polsce. Rozciąga się on od Płocka (woj. mazowieckie) do Włocławka na długości ok. 58 km.

Zobacz także: Zagłada "niemieckiej Puszczy Białowieskiej" – ilustracja hipokryzji klimatycznej Berlina

Ministerstwo dodało, że nowa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych oraz umożliwienie prowadzenia akcji lodołamania. Przedsięwzięcie ma też ograniczyć zjawisko suszy na obszarach o najmniejszych opadach w Polsce, czyli na Kujawach.

Inwestycja ma też pomóc w przywróceniu żeglowności na Wiśle. Polska zobowiązała się doprowadzić główne szlaki wodne do IV klasy żeglowności, pozwalając na żeglugę statkom i barkom o zanurzeniu do 250 cm przez 240 dni w roku. Jest to konsekwencja przystąpienia przez Polskę do Konwencji AGN (Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu).

Zgodnie z harmonogramem do końca 2019 roku planowane jest uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Budowa stopnia Siarzewo ruszyć ma w 2020 r., a zakończyć w 2025 roku.

Aktualnie trwa procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

ML/PAP

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
mc
piątek, 1 grudnia 2017, 12:17

Wszystko ładnie tylko powód zbudowania tej zapory (stopnia wodnego) jest zupełnie inny. Tama we Włocławku jest w bardzo złym stanie technicznym (i nie jest to związane z jej "wiekiem"), i grozi zawaleniem przy wysokim stanie wody zwłaszcza gdy wysoki stan wody będzie połączony z dużą ilością lodu. Nie można jej "normalnie" rozebrać, bo zalegają przed nią duże ilości toksycznych zanieczyszczeń (w mule dennym). Dlatego najpierw trzeba zbudować nową zaporę poniżej, a potem powoli zmniejszać ilość wody przed zaporą (we Włocławku) i dopiero potem można ją rozebrać.

emil
sobota, 2 grudnia 2017, 20:40

Skoro mowa o Włocławku to pokazalibyście zdjęcie stopnia wodnego a nie fotę z Pixabay-a

Tweets Energetyka24