Grupa Azoty uzyskała 0,5 mld zł kredytu z EBOiR

27 lipca 2018, 09:35
ODI1L3VfMS9jY180NjVjOC9wL3dwL3Bob3RvLzIwMTMtMDUvNjMwLzM1NC82YzMzMWQ0MGIzNmE1MzI4MjFjMTEzMzJmOGY5NjQxNC5qcGc=
Fot.:Grupa Azoty

Grupa Azoty zawarła 26 lipca 2018 r z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju nową umowę kredytową w kwocie do 500 mln zł. Przyznane środki stanowią dopełnienie zapotrzebowania Grupy w zakresie finansowania korporacyjnego, a tym samym zapewniają możliwość realizacji strategicznych projektów korporacyjnych w horyzoncie do 2026 roku.

- Podpisana umowa kredytowa to już ostatni krok w kierunku zabezpieczenia finansowania długoterminowego dla inwestycji o fundamentalnym znaczeniu nie tylko dla rozwoju Grupy Azoty, ale również gospodarek lokalnych w których funkcjonujemy, w tym przypadku Tarnowa. Dzięki wykorzystaniu korzystnych warunków na rynku finansowym i doskonałym wynikom finansowym Grupy Azoty za rok ubiegły, udało nam się zoptymalizować warunki kredytu, tak aby jego spłata przypadała na lata 2022 do 2028, a więc poza okresem maksymalnych wydatków na strategiczne projekty, które winny już przynosić oczekiwany wzrost EBITDA Grupy – podkreśla Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ds. finansowych. 

II Umowa z EBOiR w kwocie 500 mln PLN została zawarta na okres do 10 lat, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym się w ciągu 3 lat od daty jej zawarcia. Jednocześnie został zawarty z EBOiR aneks do umowy długoterminowego finansowania z 28 maja 2015 roku w kwocie 150 mln PLN, mający na celu zharmonizowanie istotnych warunków obu umów. 

Umowy EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego Grupy Azoty S.A. W ramach obowiązującej strategii finansowania Spółka zawarła w styczniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym długoterminową umowę kredytu w kwocie 145 mln EUR oraz w czerwcu z konsorcjum banków umowy zwiększające kredyt do 3 mld złotych. Zawarcie spójnego pakietu umów finansowania korporacyjnego Grupy, umożliwi zapewnienie finansowania strategicznego projektu Polimery Police w formule project finance.

W ramach przyznanych właśnie środków z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sfinansowany zostanie pakiet zadań inwestycyjnych zlokalizowanych w Tarnowie i ukierunkowanych na zwiększenie efektywności istniejących instalacji skutkujące m.in. redukcją emisji CO2 o około 130 tysięcy ton rocznie oraz wprowadzenie nowych, zaawansowanych produktów. Pakiet ten, o łącznej wartości ok 564 mln PLN, obejmuje następujące zadania:

  • Intensyfikacja instalacji kwasu azotowego technicznego do 1050 t/d,
  • Budowa instalacji neutralizacji strąceniowej,
  • Instalacja neutralizacji azotanu amonu,
  • Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju,
  • Wytwórnia Tworzyw Modyfikowanych,
  • Zagospodarowanie purge gazów z instalacji syntezy amoniaku,
  • Modernizacja sieci wody grzewczej,
  • Budowa kwasu azotowego stężonego II,
  • Zabudowa linii do modyfikacji powierzchniowej Tarnamidu,
  • Modernizacja stokażu kwasu azotowego technicznego. 

Kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Police równolegle zawarły z EBOiR nową umowę gwarancji za zobowiązania Grupy Azoty S.A. wynikające z umowy, każda do wysokości 200 mln PLN. Jest to zgodne z jednolitym mechanizmem zabezpieczenia umów stosowanych przez Grupę Azoty.

ML/Grupa Azoty

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24