Grupa Azoty inwestuje w przyszłość dzięki nowemu programowi Idea4Azoty

9 maja 2018, 12:47
1200_650_matched__p7qks9_IMG0391
Fot.: Grupa Azoty

Wiceprezes Grupy Azoty, odpowiedzialny m.in. za obszar badawczo rozwojowy, Grzegorz Kądzielawski, pod koniec minionego roku zainaugurował program Idea4Azoty licząc na to, że projekt przysłuży się nie tylko Grupie Azoty, ale także polskiej nauce i sektorowi innowacyjnemu jako całości. Pięć miesięcy później widać pierwsze efekty programu, a naukowcy, początkowo z dystansem podchodzący do angażowania się w tego typu inicjatywy, dziś z zainteresowaniem patrzą na możliwości, jakie otwiera przed nimi współpraca z państwową spółką.

24 kwietnia w warszawskim biurze Grupy Azoty wrocławski start-up ScienceBioTech podpisał list intencyjny, który ma umożliwić zespołowi naukowców ze stolicy Dolnego Śląska realizację nowego projektu modułowych płytek przeznaczonych do zabiegu osteotomii, czyli łączenia odłamów kostnych powstałych na przykład w wyniku wypadku. Tego typu inwestycja największej polskiej spółki chemicznej zaskoczyła dziennikarzy obecnych na tym wydarzeniu, jednak obrazuje charakter całego projektu Idea4Azoty, który stara się docierać do pomysłowych rozwiązań z każdego sektora gospodarki. 

- Współpraca w zakresie opracowania technologii, często niezwiązanych z głównym obszarem naszej działalności otwiera przed Grupą Azoty nowe perspektywy rozwoju i daje szansę na realny wkład chemicznej korporacji we wzrost innowacyjności w Polsce. Mam nadzieję, że sukces pierwszych miesięcy funkcjonowania naszego programu akceleracyjnego ośmieli innych pomysłodawców i przyciągnie kolejne nowatorskie pomysły, które uda się w przyszłości skutecznie wdrożyć – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Od listopada, kiedy program ruszył, do dnia dzisiejszego, do projektu, oprócz rozwiązań typowych dla Grupy z zakresu chemii, energetyki czy materiałoznawstwa, wpłynęły także pomysły z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, biotechnologiczne czy informatyki. Jak mówi prezes ScienceBioTech Łukasz Łapka , do zwrócenia się z pomysłemdo Grupy Azoty skłoniła go renoma Grupy oraz zasoby i wieloletnie doświadczenie w zakresie marketingu, sprzedaży i promocji różnorodnych produktów na całym świecie. Prezes wrocławskiego startupu podkreślił także, że biznesowa ekspertyza Grupy Azoty perfekcyjnie uzupełnia merytoryczną perfekcję lekarzy i inżynierów pracujących nad nowoczesnymi rozwiązaniami w inżynierii medycznej, którą zajmuje się ScienceBioTech.

Do dnia dzisiejszego Grupa Azoty wytypowała 9 projektów badawczo- rozwojowych, które ich zdaniem posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy. Oznacza to, że Grupa zamierza wykorzystać zasoby i infrastrukturę spółki, aby wprowadzić te produkty na rynek. Ze strony Grupy inwestycja tego typu to duże ryzyko, ale jednocześnie szansa na większe zdywersyfikowanie działalności, co jest jednym z celów spółki, aby stopniowo uniezależniać się od wysoce niestabilnego rynku nawozów, który na ten moment stanowi 60% przychodów spółki. Kolejnym argumentem za tego typu działalnością jest wysokomarżowość innowacyjnych produktów, co pozwoli przy stosunkowo niskim wolumenie sprzedaży zanotować zauważalny w wynikach spółki zysk.

W planach na przyszłość spółki jest wydatkowanie 1% przychodów na sektor badania i rozwoju, co stanowi obecnie ok. 100 mln złotych. Grupa liczy, że program Idea4Azoty nie tylko skoncentruje innowacyjność wokół tarnowskiej spółki, ale także pomoże w trwającym procesie konsolidacji samej Grupy, poprzez zacieśnienie współpracy poszczególnych spółek córek w poszukiwaniu najlepszych innowacyjnych rozwiązań na rynku. Pogłębieniu kooperacji między spółkami posłuży także współpraca  w ramach samej organizacji przy produkcji i wprowadzaniu na rynek poszczególnych pomysłów. 

Nabór do programu Idea4Azoty prowadzony jest w trybie ciągłym, a wartość dofinansowania na pojedynczy projekt sięga 20 mln zł. W połączeniu z rozpoczętym właśnie przez Grupę programem ambasadorskim na uczelniach technicznych, Zarząd Grupy Azoty liczy na zacieśnienie współpracy między polskim czempionem chemicznym a środowiskami akademickimi z całej Polski. 

Nie ulega wątpliwości, że proponowany przez Azoty projekt Idea4Azoty osiąga swoje cele na początku swej działalności. Przedsiębiorcy są zadowoleni zarówno z samego procesu rekrutacji, jak i z oferowanego przez Grupę profesjonalnego wsparcia. Grupa zaś liczyć może nie tylko na zwiększenie marży, ale także na uzyskanie wizerunku firmy przyjaznej startupom, co w dzisiejszej gospodarce może stanowić strategiczną przewagę biznesową. Ważnym kolejnym etapem jest jednak realizacja wytypowanych projektów – jeśli okaże się, że spółka ma „nosa” do nowoczesnych rozwiązań, wówczas przyszłość projektu i Grupy maluje się w świetlanych barwach.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
FB
piątek, 11 maja 2018, 13:03

Jeżeli to jest osobista inicjatywa V-ce Prezesa - to szczerze gratuluję ! Temat jest poważny.

Tweets Energetyka24