Bogdanka publikuje wyniki za trzeci kwartał 2017 roku

23 listopada 2017, 16:17
Fot. www.lw.com.pl

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 405 mln zł oraz zysk netto w wysokości 31,5 mln zł. Wynik EBIT w III kwartale br. wyniósł 44,4 mln zł, a EBITDA: 133,9 mln zł. 

Narastająco po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł (spadek o 0,6% r/r) oraz zysk netto w wysokości 143,7 mln zł (wzrost o 19,6% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 191,9 mln zł (wzrost o 24,1% r/r), a EBITDA: 452,5 mln zł (wzrost o 4,7% r/r).

Osiągnięte wyniki finansowe Spółka ocenia jako dobre. Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle branży dobrymi wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.

Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po trzech kwartałach 2017 jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7% a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5%.

W III kwartale tego roku produkcja węgla handlowego była zgodna z planem i osiągnęła poziom 2,2 mln ton. Zrealizowana w tym okresie sprzedaż na poziomie ponad 2 mln również była zgodna z planem. W efekcie po trzech kwartałach zarówno produkcja węgla handlowego jak i sprzedaż sięgnęły poziomu ok. 6,7 mln ton (czyli były porównywalne do wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej). Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosła 22,5 km, co oznacza wzrost o 22,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku.

Cel produkcji rocznej na poziomie ok. 9 mln ton pozostaje bez zmian.

LW Bogdanka po trzech kwartałach 2017 roku utrzymała wysoki poziom uzysku (65,8% wobec 62,2% w tym samym okresie rok wcześniej) pomimo spadku uzysku w III kw. br., spowodowanego trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

"Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre – zwracam uwagę na wzrost zyskowności przy porównywalnym poziomie wydobycia i sprzedaży oraz praktycznie płaskim poziomie realizowanych cen. Wyraźnie widoczna jest nasza ciągła praca nad efektywnością kosztową. Nasz cel produkcyjny na ten rok: ok. 9 mln ton - pozostaje bez zmian" – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Do najważniejszych wydarzeń III kwartału zaliczyć należy złożenie przez Bogdankę wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, które zaowocowało otrzymaniem przez Spółkę koncesji w listopadzie tego roku. W październiku br. Spółka podpisała aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z Zakładami Azotowymi „Puławy” SA, zwiększającego wolumeny ilościowe dostaw oraz podwyższającego cenę. W październiku Spółka zawarła także porozumienie w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów Spółki. W wyniku zawartego porozumienia zmianie ulegnie saldo posiadanych przez Spółkę rezerw, co skutkować będzie jednorazowym dodatnim wpływem na wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r. w wysokości ok. 110 mln zł.

"W III kwartale, realizując zapowiedzi z naszej Strategii, złożyliśmy wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „Ostrów ” i w listopadzie ją otrzymaliśmy. Blisko dwukrotne zwiększenie bazy zasobów w wyniku jej otrzymania oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenia rozwoju kopalni. W październiku br. zawarliśmy z kolei porozumienie ze związkami zawodowymi w zakresie deputatów węglowych, które oznacza, że w Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węgłowych dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów" - dodał Krzysztof Szlaga.

Zobacz także: Trzy kwartały Enei i Bogdanki. Stabilny rozwój i cięcie kosztów [RELACJA]

jw/PAP

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24