W Gdańsku na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym o przyszłości sektora [RELACJA]

19 kwietnia 2018, 14:40
Da-t7kgWkAA4gDA
Fot.: Energetyka24

W dniach 16-17 kwietnia w Gdańsku odbywał się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. Wydarzenie to było okazją do wymiany poglądów między najważniejszymi postaciami polskiej energetyki.

Tegoroczny OSE został zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Odniósł się on do najważniejszych wyzwań polskiej energetyki. Polityk mówił zatem o pakiecie zimowy, rynku mocy i polskim programie jądrowym. „Wiedzieliśmy, że jeżeli z problemem rynku mocy sobie nie poradzimy, to nie poradzimy sobie z energetyką w ogóle. Dlatego, że jeśli chcemy wykonać nasze polskie zobowiązania w zakresie energetyki odnawialnej, które w ramach porozumień z UE przyjęliśmy, to bez zabezpieczenia rezerwy, bez zabezpieczenia dostatecznych ilości mocy, które będą w każdej chwili do uruchomienia, nasza gospodarka po prostu nie może się normalnie rozwijać. Teraz ten rynek mocy wdrażamy, ustawa została przyjęta, rozwiązania zostały notyfikowane w KE” – powiedział. Szerzej wystąpienie ministra zostało zrelacjonowane tutaj: http://www.energetyka24.com/tchorzewski-stalin-zablokowal-budowe-elektrowni-jadrowej-w-polsce

Następnie przyszedł czas na sesję plenarna pt. „Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne”. Wziął w niej udział m.in. Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. „Nie da się, mówiąc o sprawach europejskich, nie mówić o kwestiach energetycznych” – zaznaczył na wstępie. „Aby pozostać globalnie konkurencyjnym, Unia Europejska musi zmniejszać zużycie energii elektrycznej” – podkreślił.

Z kolei Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że jego resort jak i cały rząd stara się, aby ambitne cele klimatyczne wymyślane w Unii Europejskiej przekładać na realne możliwości polskiej gospodarki

W dyskusji wzięła także udział Hanna Lehtinen, Ambasador Republiki Finlandii w Polsce. „W 2010 roku fiński rząd podwoił cele unijne i ustanowił cel 20% energii z OZE do 2020 roku - dziś ta polityka nam się opłaciła. Dla Finlandii Nord Stream 2 jest projektem komercyjnym, ale rozumiemy stanowisko Polski, Ukrainy i innych państw, podkreślających aspekty polityczne” – powiedziała.

Na temat kontrowersyjnego gazociągu wypowiedział się także Ole Egberg Mikkelsen, ambasador Danii. „Zgadzamy się, że decyzja ws. zgody na budowę Nord Stream 2 powinna zostać podjęta na poziomie unijnym, nie pojedynczych państw” – podkreślił dyplomata.

Z kolei Stefan Gullgren, Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce, mówił o szwedzkiej perspektywie na atom. „Szwedzkie społeczeństwo jest bardzo optymistycznie nastawione na odnawialne źródła energii ze względu na globalne ocieplenie. Nie oznacza to, że jesteśmy szczególnie przeciwni energii jądrowej” – zaznaczył. 

Po sesji plenarnej rozpoczęła się debata pt. „Strategia rozwoju polskiej energetyki – między polityką, bezpieczeństwem a biznesem”. Głos zabrał w niej m.in. Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu, Polskie LNG S.A. „Ilość autocystern przeładowanych w terminalu w Świnoujściu stawia Polskę w ścisłej europejskiej czołówce” – powiedział. „W tej chwili terminal LNG w Świnoujściu przyjął już 29 dostaw, z kontraktów długoterminowych i spotów, mamy nadzieję, że takie pasmo będzie trwało dalej i przygotowujemy się do rozbudowy” –dodał Jakubowski.

Z kolei Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu, PERN S.A zaznaczył, że po zmianach na rynku paliw po prowadzeniu rozwiązań związanych z walką z szarą strefą jego spółka obserwuje wzrost zainteresowania przesyłem ropy do polskich rafinerii, które pracują obecnie pełną parą.

O rynku paliw mówił też Mateusz Aleksander Bonca, p.o. Prezesa Zarządu, Grupa LOTOS S.A. „W tej chwili rynek paliwowy bardzo szybko się rozwija. Strona popytowa regulowana jest w kierunku zielonych rozwiązań - mówimy tu o normach siarki, elektromobilności, paliw alternatywnych. Z drugiej strony są też ograniczenia podażowe, np. ETS” – powiedział.

Kolejna rozmowa poświęcona była gospodarce 4.0. Głos zabrał w niej m.in. Sławomir Brzeziński, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A. „Jesteśmy w trakcie procesu zakupu niemieckiej spółki Compo, produkującej specjalistyczne nawozy” – powiedział.

Natomiast dr inż. Tomasz Zieliński Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego stwierdził, że przemysł chemiczny najpierw musi odpowiadać na otoczenie regulacyjne branży, a dopiero później na dostosowanie się do idei gospodarki 4.0

Kolejna debata nosiła tytuł „Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju”. Na temat ten wypowiedział się m.in. Andrzej Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych. „Terminale LNG w Europie wykorzystywane są jedynie w 25%” – powiedział. „Tak jak kiedyś większość Polaków popierała budowę elektrowni atomowej, tak dziś, nie wiadomo dlaczego, większość jest przeciwna” – dodał Sikora.

Na tegorocznym OSE nie zabrakło także dyskusji na temat smogu. Brała w niej udział m.in. Małgorzata Mika-Bryska Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska. „W Polsce potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w ciepłownictwie jest na poziomie 60 TWh” – powiedziała. 

Z kolei Jacek Szymczak prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie stwierdził, że zakup ciepła z nowych źródeł OZE nie może powodować wzrostu kosztów u odbiorcy końcowego w stosunku do tego, co mu oferuje rynek lokalny. 

Podczas panelu dotyczącego statusu inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2018 rozmowa dotyczyła kwestii regionalnych. Wziął w niej udział m.in. Grzegorz Walczukiewicz, Związek Miast i Gmin Morskich. „Spalarnia śmieci w Gdańsku przetwarza 160 tys. ton odpadów rocznie, co pozwala na obsługiwanie całego regionu” – powiedział.

Natomiast Jarosław Jóźwiak, były wiceprezydent Warszawy, stwierdził, iż wspólny bilet na komunikację miejską jest kluczowym elementem zwiększającą mobilność mieszkańców. „W Warszawie się to udało, Trójmiasto ma jeszcze wiele pracy przed sobą” – powiedział.

Panel o elektromobilności prowadzony był przed redaktora serwisu Energetyka24 Jakuba Wiecha. Głos zabrał w nim m.in. prof. Jacek Kijeński z Instytutu Chemii Przemysłowej. „W ruchach Going Green główną rolę odgrywają aktywiści, politycy i urzędnicy, natomiast jej podstawy naukowe są bardzo słabe - przykładem jest choćby pomysł gospodarki o obiegu zamkniętym” – powiedział.

Z kolei poseł Piotr Cieśliński mówił o szansach dla transportu, jakie niesie w ze sobą wodór. „Jesteśmy 5. na świecie producentem wodoru, warto to wykorzystać w kontekście elektromobilności” – powiedział.

Spojrzenie dużej grupy energetycznej na elektromobilność opisał Robert Zasina, Prezes Tauron Dystrybucja. „Testujemy samochody elektryczne i sprawdzamy, co ile trzeba je ładować i jak się sprawdzają w środowisku miejskim” – zaznaczył.

Z kolei podczas panelu dotyczącego miejsca odnawialnych źródeł energii w polskiej energetyce, prof. Janusz Cieśliński z Politechniki Gdańskiej ocenił, że elektrownie wodne mogą w Polsce zaspokajać maksymalnie 5% potrzeb energetycznych kraju. Naukowiec podkreślił też, że od kryterium mocy instalowanej należy odstąpić.

Ostatni panel dotyczył nowego trendu w polskiej energetyce, czyli morskich elektrowni wiatrowych. Sytuację tzw. offshore’u w Polsce opisał poseł Zbigniew Gryglas, Przewodniczący Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. „W moim przekonaniu jest dobrze, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, oczywiście mogłoby być lepiej, ale jest dobrze. Dostrzegam horyzont tych działań” – powiedział. Parlamentarzysta dodał też, że nie ma konkurencji między inwestycjami w energetykę atomową a wiatrową. „Spodziewam się, że w połowie roku Ministerstwo Energii zaprezentuje projekt miksu energetycznego i będzie w nim miejsce dla energetyki wiatrowej” – podkreślił Gryglas.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24