Tauron: zysk netto za 2017 rok wyższy czterokrotnie od wyniku za rok poprzedni

14 marca 2018, 14:17
photo_2018-03-14_14-16-07
Fot. Energetyka24

Tauron podsumował dziś swoje wyniki za 2017 rok. Jak stwierdził prezes spółki, Filip Grzegorczyk, spółka osiągnęła zysk netto na poziomie czterokrotnie wyższym niż w 2016 roku.

„Wyniki są lepsze w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniki, które osiągnęliśmy są dobre i zgodne z oczekiwaniami rynku. Poprawiliśmy EBITDA, wyniósł on ponad 3,5 mld złotych. Warto podkreślić, że o 1,5 pp. wzrosła marża EBITDA. Zysk netto był prawie czterokrotnie wyższy niż w roku ubiegłym. Nakłady inwestycyjne wyniosły 3,5 mld zł, z czego 1,3 mld zostało przeznaczone na Elektrownię Jaworzno” – powiedział Grzegorczyk.

Jak stwierdził prezes Tauronu, jego spółka sukcesywnie dywersyfikujemy strukturę zadłużenia.

„Utrzymaliśmy wydobycie węgla na poziomie z 2016 roku, ale sprzedaż tego surowca wzrosła o 12% ze względu na wyprzedaż zapasów. W 2017 roku wytwarzanie wyprodukowało o 10% energii elektrycznej niż w roku poprzednim. Jest to wynik strategii sprzedażowej. Warto zwrócić uwagę na kontynuację pozytywnych trendów w segmencie dystrybucji i sprzedaży” – powiedział Grzegorczyk.

Prezes firmy wskazał też kluczowe działania z ubiegłego roku. „W I kwartale podjęliśmy skuteczne działania, dzięki którym uzdrowiliśmy sytuację budowy bloku w Stalowej Woli. Po spłacie zobowiązań weszły aneksy do budowy gazowej, elektrycznej i porozumienie ws. projektu. W ubiegłym tygodniu EC Stalowa Wola pozyskała z BGK nowe finansowanie, które umożliwi dokończenie tego projektu. Podpisaliśmy porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. Elektrowni Jaworzno” – powiedział.

Zdaniem Grzegorczyka największym przedsięwzięciem Grupy jest blok Jaworzno III. „Na koniec 2017 roku projekt był zaawansowany w 54%, planowany termin zakończenia na rok 2019 jest utrzymany. Drugi projekt ważny projekt to budowa bloku gazowo-parowego w EC Stalowa Wola. Zakończenie inwestycji jest planowane na rok 2019, a jej stopień zaawansowania to ponad 80%” – powiedział prezes.

Grzegorczyk wspomniał też o emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro z 10-letnim terminem wykupu. „Papiery są notowane na London Stock Exchange. Zawarliśmy umowę z BGK, na mocy której możemy emitować obligacje hybrydowe. Do tej pory nie przeprowadziliśmy emisji, traktujemy to jako opcjonalne źródło finansowania” – powiedział.

„Nasze działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego są odzwierciedlone w ratingu BBB z perspektywą stabilną od agencji Fitch” – podkreślił Grzegorczyk.

Prezes Grzegorczyk mówił też o działaniach Tauronu w związku ze sporem pomiędzy jego spółką zależną, a podmiotami powiązanymi z amerykańską InvEnergy. „Wszystkie istotne informacje podajemy na bieżąco. Nie we wszystkich sprawach jesteśmy w stanie, ze względu na wyłączenie jawności. Niewątpliwie jest tak, że powoli te rozstrzygnięcia idą w takim kierunku, jakiego oczekiwałby w związku ze swoją strategią procesową Tauron. Jednakże, trzeba dodać, że monitoring tych spraw wymaga anielskiej cierpliwości.

O szczegółach finansowych mówił wiceprezes Marek Wadowski. „2017 rok cechował się dobrą sytuacją makroekonomiczną w 2017 roku. W zakresie cen na rynku energii elektrycznej, to ceny niższe niż w 2016, to było wyzwanie dla grup energetycznych w Polsce” – powiedział.

„Sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna” – podkreślił Wadowski.

Wiceprezes Wadowski mówił też o perspektywach na rok 2018. „W segmencie Dystrybucji zakładamy w 2018 roku nieznaczny wzrost. W segmencie Sprzedaż spadek ze względu na rosnącą cenę zakupu energii, skutkującą spadkiem marży na sprzedaży energii oraz nieznaczny spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych. W segmencie Wytwarzania również spodziewamy się spadku spowodowanego wzrostem cen węgla, wyższymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz brakiem nieodpłatnych uprawnień. Prognozujemy, że wyniki segmentu Wydobycie będą stabilne z możliwością wzrostu” - powiedział.

W kwestii perspektyw, nie zabrakło też wzmianki o współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute. Tauron współdziała z tym podmiotem w zakresie badań nad magazynowaniem energii. „Współpraca z Amerykanami ma charakter badawczo rozwojowo innowacyjny, jeśli chodzi o magazyny energii to widzimy w tym potencjał, lecz jest on na wczesnym etapie. Trudno przesądzać, jaki będzie wynik tej współpracy, uważamy jednak, że taki element jak magazyny energii mają istotne znaczenie” – powiedział Wadowski.

O współpracy tej mówił też prezes Grzegorczyk. „Trzeba dodać, że ten instytut jest jednostką wiodącą. Tauron chce włączyć się w prace i pozyskiwać wiedzę. Jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy dbać o to, by monitorować i pozyskiwać to, co jest najlepsze na poziomie światowym” – powiedział.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24