Prezydent Duda: zdaniem Polski i USA Nord Stream 2 politycznie podważa solidarność Europy

26 kwietnia 2018, 11:21
photo_2018-04-26_11-19-36
Fot. Energetyka24

Prezydent Andrzej Duda otworzył tegoroczną edycję Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego. W swym wystąpieniu prezydent omówił kluczowe kwestie związane z relacjami gospodarczymi na linii Warszawa-Waszyngton, kładąc istotny nacisk na sprawy energetyczne. Wspomniał m.in. kwestię LNG oraz spór o Nord Stream 2.

Już na wstępie prezydent Duda podkreślił, jaką wagę przykłada do polsko-amerykańskich relacji gospodarczych. „Od samego początku mojej prezydentury, jako jeden z celów i priorytetów aktywności międzynarodowej uznałem promowanie polskich interesów gospodarczych na świecie i pozyskiwanie dla polskiej gospodarki znaczących zagranicznych partnerów. W sposób oczywisty duża część tej działalności ukierunkowana była i jest na USA. Dobrze wspominam spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego biznesu podczas jednej z moich wizyt w Nowym Jorku” – powiedział.

„Z satysfakcją odnotowuję, że moje działania przynoszą wymierne efekty w postaci zaangażowania firm i inwestowania w Polsce. Jesteśmy partnerami w bezpieczeństwie, jesteśmy partnerami w biznesie, a czasami (…) jesteśmy także partnerami w biznesie bezpieczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że wyznajemy wspólne wartości: wolność, przedsiębiorczość i zaufanie. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że dwustronna współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych rozwija się dynamicznie (…). Dzięki rozwijaniu współpracy z takimi partnerami, Polska może zapewnić sobie szybki i stały wzrost gospodarczy na długie lata” – dodał.

Prezydent zaprezentował też sukcesy na tym polu. „Odnotujmy z dumą, że ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o obrót towarowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zwiększył się on o prawie 22%. Imponująco wzrósł, co nas szczególnie cieszy, eksport polskich towarów do USA, według danych o 27,9%, to jest o 1,34 mld dolarów”.

Jednakże, zaznaczył od razu, że aspiracje Polski sięgają znacznie dalej. „Mimo tych zachęcających informacji pragnę podkreślić, że obecna skala wymiany handlowej między naszymi dwoma krajami nie odpowiada naszym ambicjom i oczekiwaniom. Biorąc pod uwagę szybko rosnący potencjał Polski uważam, że naszym celem powinno być co najmniej podwojenie w najbliższych latach obecnej skali obrotów handlowych. To cel ambitny, ale sądzę, że zupełnie realny. Aby go osiągnąć, konieczne jest jednak eliminowanie obecnych barier w dostępie do rynków i nietworzenie, niebudowanie nowych”.

Prezydent Duda mówił też o energetycznych aspektach relacji Warszawa-Waszyngton. „Polska bardzo sobie ceni współpracę energetyczną ze Stanami Zjednoczonymi, a jej dalsze wzmacnianie jest jednym z priorytetów polskich władz. Cieszę się, że mamy bardzo podobne spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa energetycznego, które musi się opierać na dywersyfikacji kierunków, źródeł oraz dostawców, jak również wzmacnianiu potencjału krajowego wydobycia. Mimo istotnych sukcesów w tym obszarze, jak choćby oddanie od użytku Terminala LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy realizowany projekt Baltic Pipe, musimy kontynuować nasze wysiłki, aby region stał się wolny od wpływów monopolisty ze Wschodu. W dziedzinie energetyki, Stany Zjednoczone i Polskę łączy krytyczna ocena projektu Nord Stream 2, jako projektu, który politycznie podważa energetyczną solidarność Europy i zwiększa i tak już silną pozycję rynkową jednego dostawcy na rynku europejskim”.

„Polska konsekwentnie opowiadała się za modelem dywersyfikacji dostaw energii do Europy i tworzeniem realnej spójności energetycznej w naszym regionie. Dlatego kwestie energetyczne uczyniliśmy jednym z trzech filarów inicjatywy Trójmorza, skupiającej 12 państw regionu Europy Środkowowschodniej. Jej celem jest zbudowanie połączeń infrastrukturalnych i energetycznych na osi Północ-Południe. Pozwoli to uzyskać efekt regionalnej wartości dodanej naszego regionu w ramach Unii Europejskiej. Obecność prezydenta Donalda Trumpa na szczycie Trójmorza w Warszawie spowodowała odczuwalny wzrost zainteresowania amerykańskich podmiotów gospodarczych, które postrzegają tę inicjatywę, jako potencjalną bramę do rynków Europy Środkowowschodniej” – powiedział prezydent.

KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Stary Grzyb
piątek, 27 kwietnia 2018, 12:46

Kierunek rozwijania współpracy z USA - politycznej, militarnej i ekonomicznej - jest oczywiście słuszny i powinien być stałym priorytetem polskiej polityki zagranicznej. Fundamentem tej współpracy jest obiektywny fakt, iż dla USA Rosja jest wrogiem w wymiarze globalnym, zaś dla Polski Rosja jest wrogiem odwiecznym, niosącym zagrożenie egzystencjalne dla polskiego państwa i narodu (drugim takim wrogiem były Niemcy, ale obecnie są one w wymiarze geopolitycznym kontrolowane przez USA, i to jest drugi zasadniczy powód, dla którego Polska powinna robić wszystko, co możliwe, aby rozwijać współpracę z USA). Tyle, że aby polsko-amerykańska współpraca była realna i poważna, musimy być zdolni Stanom Zjednoczonym możliwie dużo oferować - i bardzo dobrze, że nareszcie zaczynamy podejmować w tej mierze jakieś sensowne działania (przykładowo - wojskowość, energetyka, Trójmorze). Tym bardziej, że prezydent Donald Trump będzie u władzy nie dłużej, niż 2 kadencje, a potem istnieje niebezpieczeństwo, że w roli prezydenta USA znowu pojawi się jakiś carteropodobny czy obamoidalny miłośnik Rosji.

Naiwny
czwartek, 26 kwietnia 2018, 16:54

Pan Prezydent mówił, że zawsze i wszędzie cały czas nadal się uczy. I niech to z uporem kontynuje bo rezultatów na razie nie widać.

Tweets Energetyka24