Czy wschodnia nitka gazowego Korytarza Północ-Południe powstanie na czas?

31 sierpnia 2018, 18:09
MainLineValve7
Fot.: commons.wikimedia.org

Jak ustalił portal Energetyka24.com dotychczas „nie rozpoczęto procesu ubiegania się o pozwolenia oraz decyzje dotyczące elementów gazociągu Rembelszczyzna – Strachociny”, wchodzącego w skład projektu PCI Wschodnia Nitka Korytarza Północ – Południe.

Z informacji uzyskanych przez serwis Energetyka24.com wynika, że w sprawie jednego z elementów projektu Rembelszczyzna – Strachocina nie rozpoczęto jak dotąd, kluczowego dla powstania rurociągu, procesu ubiegania się o pozwolenia i decyzje. Harmonogram prac nie został również umieszczony na liście PCI, gdzie widnieje jedynie data oddania gazociągu do użytku. W pozostałych rubrykach zamieszczono adnotację „brak danych”.

Informacja o tym, że nie rozpoczęto procesu ubiegania się o pozwolenia została podana w opracowanym w lipcu br. przez Ministerstwo Energii „Sprawozdaniu o stanie monitorowania realizacji poszczególnych projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej”. W podpunkcie dotyczącym „problemów lub opóźnień w procesie wydawania pozwoleń i decyzji” czytamy:

„Uzyskano Pozwolenie na Budowę dla tłoczni gazu Rembelszczyzna oraz gazociągu Hermanowice – Strachocina. Nie rozpoczęto procesu ubiegania się pozwolenia i decyzji dla pozostałych inwestycji wchodzących w skład projektu PCI. Realizacja została przesunięta na okres po 2022 r.” (zachowano oryginalną pisownię).

Odpowiedzialna za realizację projektu spółka GAZ-SYSTEM w pierwszej kolejności nie udzieliła nam odpowiedzi na stawiane przez nas pytanie, nadsyłając po kilku dniach odpowiedź dotyczącą innego gazociągu. Gdy poprosiliśmy o precyzyjne informacje na temat harmonogramu inwestycji i postępu prac nad projektem opisanym w Sprawozdaniu Ministerstwa Energii otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„Na Liście PCI nie wymaga się załączania harmonogramów realizacji projektów. Potwierdzamy, że nie ma opóźnień w realizacji projektów GAZ-SYSTEM wpisanych na tę Listę, są one realizowane zgodnie z założonym planem”.

Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadawane przez nas pytanie dotyczące harmonogramu realizacji projektu oraz tego, czy rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwoleń. W związku z powyższym nie jest możliwe zweryfikowanie powyższej deklaracji. 

Wschodnia Nitka Korytarza Północ – Południe ma na celu połączenie systemów przesyłowych Litwy, Ukrainy i Słowacji z polskim systemem. Celem Projektu Wspólnego Zainteresowania UE (PCI) jest zintegrowanie systemów i uodpornienie ich na ewentualną destabilizację funkcjonowania. Zgodnie z planem gazociąg ma zostać oddany do użytku 31 grudnia 2023 roku.

KomentarzeLiczba komentarzy: 3
Naiwny
środa, 5 września 2018, 15:49

A co z BP może trochę informacji o tej sztandarowej inwestycji. W końcu ma powstać już za 3 lata i 4 miesiące. Np ile będzie kosztował w całości? Ile będziemy płacili Danii za tranzyt? Kiedy zostanie wybrana ostateczna trasa? Co ze stosownymi pozwoleniami? To tylko część pytań. Na pewno \"fachowcy\" mają całą masę innych.

michałek
wtorek, 4 września 2018, 18:23

Gaz-System przechodzi trudny proces zmiany struktury organizacyjnej. wszystkie problemy dotychczas skrywane pod stołem wychodzą na wierzch. ludzie odchodzą z firmy rozczarowani brakiem zmian lub na emerytury. ci co zostają nie są w stanie fizycznie wykonać stawianych zadań.dodać należy do tego setki zbędnych procedur. nowo wybudowanych instalacji nie ma kto konserwować warto zastanowić się nad tym.

Rzyt
sobota, 1 września 2018, 11:46

Nie jestem zaskoczony

Reklama
Tweets Energetyka24