Energetyka musi być odpowiedzialna społecznie

18 maja 2018, 02:00
1200_650_matched__p3j0b5_IMG5190
Fot. PKN Orlen

Funkcjonowanie w sektorze energii związane jest nie tylko z osiąganiem celów natury biznesowej, ale również ze świadomością odpowiedzialności społecznej. Jednym z przejawów realizowania tej tezy jest aktywność koncernów np. w zakresie zmniejszania uzależnienia od energii wytwarzanej z węgla.

Przykłady komercjalizacji wyników badań, digitalizacja w energetyce, zarządzanie zużyciem energii, metody magazynowania energii oraz kierunku i dziedziny aktywności badawczo rozwojowej w sektorze energii - to zarys tematów, które poruszone zostały podczas trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

"Myślę, że diabeł tkwi w szczegółach, decentralizacja tak, ale zrównoważona. Jesteśmy jako PKN Orlen liderem rozwoju energetyki prosumenckiej. Rozumiemy, że na tę chwilę stanowi ona wyzwanie dla systemu” - rozpoczął Paweł Vogtt, dyrektor Biura Bilansowania i Zarządzania Efektywnością Energetyki PKN Orlen. Dodał następnie, że w jego opinii „Trzeba mieć podstawę, nie każdy może to zrobić”, co w naturalny sposób predystynuje do tej roli PKN Orlen oraz spółki z energetycznej „wielkiej czwórki”. „Traktujemy to nie tylko jako zwrot na kapitale, ale jako część naszej odpowiedzialności społecznej” - wyjaśniał.

Zdaniem Pawła Vogtta wspomniana odpowiedzialność jest związana także z procesami dekarbonizacyjnymi: „Jesteśmy nie tylko biznesem, ale też częścią społeczności lokalnej, w której funkcjonujemy”. W jego opinii wszystkie technologie niskoemisyjne, czy oparte na czystych paliwach, są nie tylko koniecznością wynikającą z realizacji wytycznych Unii Europejskiej lub rządu, ale również ze zrozumienia, że energetyka to nie tylko biznes, ale także służba społeczeństwu.

Przedstawiciel PKN Orlen odniósł się także do wyzwań związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Jego zdaniem bez digitalizacji nie będziemy w stanie zrealizować ani energetyki prosumenckiej, ani elektromobilności, ponieważ ogromne ilości danych potrzebują narzędzi, które umożliwią ich przetwarzanie.

„W Płocku mamy ponad 300 tys. pomiarów dziennie, wykonywane są co ok. dwie sekundy. Proszę sobie wyobrazić ile danych zbierzemy w ciągu dnia czy roku”.  Są one zbierane, aby wypracować pewne charakterystyki, umożliwiające obniżenie np. kosztów remontów, czy produkcji.

Na zakończenie swojego wystąpienia dyrektor Biura Bilansowania i Zarządzania Efektywnością Energetyki PKN Orlen zwrócił uwagę, że transparentność rynku energetycznego wymaga bardzo dużego rozwoju narzędzi IT - np. w zakresie raportingu, REMIT, etc.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Reklama
Tweets Energetyka24