Dobry rok dla dystrybucji gazu. "Doceniono Polskę lokalną"

30 listopada 2019, 16:46
fd7cf369-3b31-44a8-9e09-f2cf5eb27c14
Fot. www.psgaz.pl

Dla sektora dystrybucji gazu rok 2019 był czasem wielkich wyzwań. Duża ich część wynikała z konsekwentnej realizacji działań zapoczątkowanych w roku 2018 i wcześniej. Z siecią dystrybucyjną dotarto w miejsca, które do tej pory uchodziły za „niegazyfikowalne”.

Początek roku upłynął pod znakiem konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Konieczność modyfikacji IRiESD wynikała z kilku przesłanek. Pierwszą z nich była potrzeba dostosowania do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, która została zatwierdzona przez URE pod koniec 2018 roku. Polska Spółka Gazownictwa wskazywała również, że za zmianami w IRiESD stoi potrzeba lepszego jej „zintegrowania” z prawem energetycznym. Nie bez znaczenia pozostawały również obserwacje dokonane w czasie stosowania poprzedniej IRiESD oraz sugestie użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Opisane powyżej czynniki złożyły się na projekt, w którym doprecyzowano postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, w tym przedpłatowych układów pomiarowych. Wprowadzono także nowe uregulowania dotyczące sprzedaży rezerwowej, Zbiorczych Zgłoszeń Zapotrzebowania a także Instalacji LNG oraz Biogazu rolniczego. Konsultacje potrwały do 22 lutego br.

18 marca w Halinowie koło Warszawy PSG podsumowała inwestycje dotyczące gazyfikacji gminy i zakończenia pierwszego etapu budowy sieci gazowej. W wydarzeniu uczestniczyli: minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak, prezes PSG Marian Żołyniak oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych.

W Halinowie PSG ukończyła pierwszy etap gazyfikacji. Na terenie gminy wybudowano ponad 7,5 kilometra gazociągu oraz 79 szt. przyłączy o łącznej długości ponad 0,5 km. Zakres wykonanych prac umożliwi przyłączenie 181 potencjalnych odbiorców. Dotychczasowa wartość inwestycji to 1,6 mln zł.

Pierwszy etap inwestycji w Halinowie udało się zrealizować zaledwie w cztery miesiące od momentu ogłoszenia Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski – podkreślił Marian Żołyniak, Prezes PSG. - W ramach programu do końca 2022 roku zgazyfikujemy 300 gmin na terenie kraju. Jest to największy od wielu lat plan gazyfikacji, który będzie mieć ogromny wpływ na rozwój poszczególnych gmin i znacząco zwiększy dostępność do gazu ziemnego.

Do zrealizowania pozostał drugi etap przedsięwzięcia obejmujący budowę sieci gazowej w miejscowościach: Kazimierów (przy ulicach: Poziomkowej, Pomarańczowej, Jagodowej, Cytrynowej, Dzikiej Róży i Agawy) i Mrowiska (przy ulicach Alpejskiej, Tatrzańskiej i Złotych Gór). Polska Spółka Gazownictwa chce do końca marca uzyskać pozwolenia na budowę.

W kolejnych latach na terenie gminy Halinów przewidziano dalszą rozbudowę gazociągów z kierunku Mińska Mazowieckiego. Obejmie ona także sąsiednią gminę Dębe Wielkie, w tym miejscowości: Brzeziny, Wielgolas Duchnowski, Olesin, Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka i Górki. Inwestycja ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 roku. Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoli na przyłączenie do sieci gazowej około 120 odbiorców.

Niespełna miesiąc później, bo w pierwszej połowie kwietnia, w małopolskim Zatorze oddano do użytku stację regazyfikacyjną - pierwszy tego typu obiekt zrealizowany przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. 

W uroczystości oddania stacji do użytku wzięli udział m.in. Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. Robert Perkowski, Członkowie Zarządu PSG: Marian Żołyniak, Wioletta Czemiel-Grzybowska i Ireneusz Krupa, przedstawiciele administracji wojewódzkiej, samorządowcy i przedsiębiorcy. Specjalny list do uczestników spotkania i PSG z gratulacjami i podziękowaniami za inwestycję, skierowała wicepremier Beata Szydło. Odczytał go w jej imieniu wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Stacja składa się ze zbiornika do magazynowania gazu LNG o pojemności 37 m3, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej, połączonej z już istniejącą siecią gazową. Koszt inwestycji wyniósł ok. 3 mln zł. Obiekt umożliwi przyłączenie kolejnych odbiorców z rejonu Zatoru, w tym firm zlokalizowanych w rozwijającej się Strefy Aktywności Gospodarczej oraz jednego z największych w Europie parków rozrywki Energylandia. Gmina Zator jest jedną z 17 w województwie małopolskim, w których PSG realizuje zadania w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

Zaledwie cztery dni później, 15 kwietnia, oficjalnie zainaugurowano działalność stacji regazyfikacyjnej w podlaskich Mońkach. Składa się ona m.in. z dwóch zbiorników kriogenicznych, mogących pomieścić łącznie około 65 000 metrów sześciennych gazu po regazyfikacji, dwóch parownic, stacji redukcyjno-pomiarowej oraz infrastruktury towarzyszącej. Koszt budowy wyniósł około 4 milionów złotych. 

Skroplony gaz ziemny LNG m.in. z Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do stacji regazyfikacyjnej w Mońkach dostarczać będzie m.in. spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Do tego celu wykorzystywane będą drogowe cysterny kriogeniczne zapewniane przez Spółkę GasTrading z Grupy PGNiG.

Gazyfikacja gminy Mońki pozwoli PSG na zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu i dalszą rozbudowę sieci gazowej. W sumie, w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, zainaugurowanego w październiku zeszłego roku w Halinowie pod Warszawą, Polska Spółka Gazownictwa  planuje do końca 2022 roku gazyfikację 26 podlaskich gmin.

Tego samego dnia miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie dla PSG - otworzono nową placówkę gazowniczą w zachodniopomorskim Dębnie. Objęła ona swoim zasięgiem gminy: Dębno, Mieszkowice, Boleszkowice, Moryń, Cedynia, Chojna, Trzcińsko Zdrój, Nowogródek Pomorski, Myślibórz, Lipiany, Kozielice, Banie i Widuchowa.

Do końca 2018 roku obsługę sieci w Dębnie i w sąsiadujących z miastem miejscowościami zapewniała Gazownia w Kostrzynie nad Odrą. Od stycznia 2019 roku przejęła ją Gazownia Szczecin Południe. Jednak ze względu na duże odległości i długi czas dojazdu jednostek ze Szczecina do awarii, niezbędne było uruchomienie placówki w Dębnie. To znacznie usprawni obsługę sieci w południowej części województwa, a także umożliwi mieszkańcom składanie wniosków o przyłączenie na miejscu.

Część województwa zachodniopomorskiego podlegająca Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Szczecinie jest obecnie zgazyfikowana w 62,5 procentach. Na 64 gminy dostęp do gazu ma 40. Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa planuje, na terenie podległym OZG Szczecin, zbudować sieć gazową w kolejnych 10 gminach.

Kwiecień był bardzo intensywnym czasem dla sektora dystrybucji gazu - oprócz opisanych wyżej inwestycji otworzono również nowoczesną stację badawczą w Bielanach Wrocławskich. Pozwoliła ona na prowadzenie badań technicznych i pomiarowych w rzeczywistych warunkach pracy sieci gazowej.

Stacja badawcza PSG działa w czynnej sieci dystrybucyjnej i umożliwia testowanie zachowania urządzeń do redukcji ciśnienia, pomiarów, telemetrii, automatyki i sterowania podczas przepływu gazu pod normalnym roboczym ciśnieniem. Pozwala to na uzyskanie dokładnych danych pomiarowych oraz na wdrażanie innowacyjnych, przetestowanych w warunkach roboczych rozwiązań technologicznych. Stacja umożliwi również bieżące szkolenie kadry technicznej PSG.

Budowa stacji w Bielanach Wrocławskich trwała niespełna rok. Oprócz badań prowadzonych na potrzeby własne, PSG może też udostępniać cały ciąg badawczy innym podmiotom, w tym uczelniom i placówkom naukowym.

Ostatnim akordem miesiąca była informacja z Brzezin w województwie łódzkim. 29 kwietnia zainaugurowano rozbudowę sieci gazowej w gminie Brzeziny w województwie łódzkim. Inwestycja umożliwi przyłączenie nowych odbiorców i zwiększenie ilości dystrybuowanego gazu ziemnego. W ramach przedsięwzięcia PSG wybuduje łącznie 24,5 km sieci, które połączą Brzeziny z gazociągami zlokalizowanymi w pobliskim Strykowie. Całość prac będzie kosztować ok. 7,5 miliona złotych, a ich zakończenie przewidziano na czerwiec 2020 roku.

W drugiej połowie maja PSG oficjalnie uruchomiła dostawy gazu ziemnego do Lisewa w woj. Kujawsko-pomorskim. W ciągu niespełna roku PSG, kosztem 1,3 miliona złotych, zbudowała prawie 4,5 km gazociągu wraz z przyłączami. Obecnie z gazu ziemnego w Lisewie korzysta już 16 dużych odbiorców, w tym Urząd Gminy i Zespół Szkolno-Przedszkolny. 

Województwo kujawsko–pomorskie jest obecnie zgazyfikowane w 47%. Spośród 144 gmin na jego terenie, aż 76 jest pozbawionych dostępu do gazu ziemnego. W ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski, do końca 2022 roku, PSG planuje zgazyfikować w regionie przynajmniej 16 nowych gmin. Część zadań zostanie zrealizowana poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji gazu LNG (m.in. w miejscowościach Więcbork, Kowal i Janowiec Wielkopolski). Inne duże inwestycje obejmą gazyfikację powiatu bydgoskiego i nakielskiego, gdzie PSG wybuduje 90 kilometrów gazociągów i 10 kilometrów przyłączy o łącznej wartości 22,5 miliona złotych, a także budowę 69 kilometrów gazociągu Dworzysko–Chojnice o wartości prawie 160 milionów złotych. Dostęp do gazu ziemnego uzyskają także mieszkańcy gmin m.in. Sadki, Stolno, Białe Błota i Dragacz, Serock, Dolna Grupa, Górna Grupa, Stare i Nowe Marzy, Tuczno oraz osiedli Mątwy w Inowrocławiu i Jar w Toruniu.

W czerwcu oficjalnie oddano do użytku rozbudowaną gazownię w Lubaczowie na Podkarpaciu. Obejmie ona swoim zasięgiem 56 tysięcy osób w 89 miejscowościach w powiecie lubaczowskim. Jej pracownicy będą obsługiwać niemal 570 km sieci, w tym stalowe gazociągi średniego ciśnienia, a także 15 stacji gazowych. Jednostka poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców i skróci czas usuwania ewentualnej awarii. Do tej pory rejon Lubaczowa obsługiwali pracownicy Pogotowia Gazowego z oddalonego o ponad 40 km Jarosławia.

Podkarpacie, na terenie którego leży Lubaczów, stanowi najlepiej zgazyfikowany region w kraju. Dostępu do gazu ziemnego nie posiada jedynie 10 ze 160 gmin w województwie. Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski przewiduje gazyfikację przez PSG 4 nowych gmin: Adamówki, Jarocina, Komańczy i Krempnej. Inwestycje obejmą ponadto m.in. rozbudowę sieci gazowej w Mielcu i rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jasionce, gazyfikację miejscowości Harasiuki, gdzie powstanie łącznie ponad 8 kilometrów gazociągów, przebudowę gazociągów Strachocina – Zabłotce, Łańcut - Husów i modernizację gazociągu wysokiego ciśnienia Targowiska - Miejsce Piastowe – Iwonicz.

W lipcu kraj obiegła informacja -  bardzo dobra z punktu widzenia rozwoju systemu dystrybucyjnego - z której wynikało, że Ministerstwo Energii zaproponuje włączenie budowy największych gazociągów dystrybucyjnych do tzw. specustawy terminalowej. Prawo to przyspiesza procedury administracyjne, a obecnie obejmuje terminal LNG, gazociągi przesyłowe czy magazyny gazu.

Resort argumentował, że brak ułatwień inwestycyjnych na poziomie ustawowym może doprowadzić do ograniczenia zakresu, zaniechania lub odłożenia w czasie decyzji w zakresie budowy gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia, które są niezbędne z perspektywy maksymalizacji możliwości wykorzystania terminala LNG. 

Zgodnie z danymi PSG z maja 2019 r., w ramach "Programu Przyspieszenia Inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022" spółka planuje budowę 10 gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia o łącznej długości 614 km za ok. 1,34 mld zł w środkowej, północnej i północno-wschodniej Polsce.

27 września w Dobiegniewie w Lubuskiem Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG). W pierwszej kolejności zasili ona obiekty użyteczności publicznej, w tym szkołę, a w przyszłości umożliwi również przyłączenie miejskich kotłowni, firm w Strefie Ekonomicznej oraz odbiorców indywidualnych.

Stacja składa się ze zbiornika o pojemności 37 metrów sześc., dwóch parownic oraz układu redukcyjno–pomiarowego. Dodatkowo PSG wybudowała w pierwszym etapie inwestycji w Dobiegniewie około 1,7 kilometra sieci. Docelowo w mieście powstanie 8,5 kilometra sieci gazowej.

W województwie lubuskim w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie w sumie 6 gmin, wszystkie poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji LNG. Ogółem w ramach Programu, do końca 2022 roku, PSG zgazyfikuje 300 nowych gmin na terenie całego kraju oraz wybuduje 77 stacji LNG. Dzięki temu stopień gazyfikacji wzrośnie z obecnych ok. 60 do ponad 72%.

Na początku października PSG informowało, że kolejną gminą przyłączoną do sieci został Trzebieszów na Lubelszczyźnie. W pierwszym etapie gazyfikacji PSG wybudowała stację LNG na terenie Zakładów Mięsnych Wierzejki. Dzięki niej przedsiębiorstwo   będzie korzystać z ekologicznego i efektywnego paliwa jakim jest gaz ziemny.  Stacja umożliwi również rozbudowę sieci na terenie gminy. Już na przełomie lutego i marca 2020 roku PSG przyłączy do niej kilkudziesięciu odbiorców indywidualnych z miejscowości Płudy.

Niespełna tydzień później oddano do użytku kolejną stację LNG - tym razem na Śląsku. Oficjalne otwarcie stacji w Krzepicach odbyło się 8 października. Zarówno gmina, jak i miasto były dotąd pozbawione dostępu do gazu ziemnego. 

Oprócz stacji LNG Polska Spółka Gazownictwa wybudowała w Krzepicach niemal 20 km gazociągów średniego ciśnienia. Na obszarze województwa śląskiego, w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, zgazyfikowanych zostanie łącznie 16 gmin. Obecnie PSG dystrybuuje gaz ziemny na terenie 133 ze 167 śląskich gmin. Stopień gazyfikacji województwa wynosi niemal 80% i jest jednym z najwyższych w kraju.

Opisane powyżej inwestycje i wydarzenia wskazują dość jednoznacznie, że kończący się rok był dobrym czasem dla dystrybucji gazu. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że kontynuowana była praca związana z docieraniem „błękitnego paliwa” również (a może przede wszystkim) w te regiony, które dotychczas były z różnych względów pomijane. Takie podejście jest niezbędne, jeżeli chcemy w prowadzić skuteczną walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz stymulować rozwój lokalnych społeczności.

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24