COP24, dzień 1: Polski Komitet Energii Elektrycznej o Just Transition for All i planach dla Śląska

4 grudnia 2018, 13:33
DtkfTaNU4AUVfuJ
Fot.: Twitter/COP24
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Wczoraj rozpoczęła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym tematem rozmów panelowych w Pawilonie Polskim była sprawiedliwa transformacja energetyczna. Podczas dyskusji eksperci zaprezentowali swoje wnioski m.in. na temat istotnych różnic w elektroenergetyce pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W panelu wzięli udział m.in. Krzysztof Laskowski, ekspert Eurelectric oraz Kazimierz Szynol, ekspert PKEE.

W pierwszej części rozmów swoje wnioski zaprezentował ekspert Eurelectric, Krzysztof Laskowski. 

Zdolność do dekarbonizacji europejskiego sektora elektroenergetycznego będzie w dużej mierze zależeć od komercyjnej dostępności kluczowych technologii umożliwiających efektywną kosztowo dekarbonizację i wzięcia pod uwagę różnych punktów startowych państw członkowskich takich jak Polska z 80% udziałem węgla w polskim miksie energetycznym, co w połączeniu z jednym z najniższych poziomów PKB na mieszkańca UE (68% średniej unijnej) wymagać będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych oraz poparcia społecznego – powiedział Laskowski. – Transformacja energetyczna wymaga uczciwego podziału kosztów ambitnej polityki klimatycznej UE pomiędzy państwami członkowskimi i stworzenia dedykowanych środków unijnych, które umożliwią sprawiedliwą transformację energetyczną w krajach takich jak Polska
– dodał ekspert.

W drugiej części spotkania największy nacisk położony został na implementację deklaracji Just Transition na Śląsku. W tej kwestii znaczące zdanie miał drugi ekspert PKEE, Kazimierz Szynol, który często podkreślał swoje śląskie pochodzenie i wybitną znajomość zarówno lokalnego rynku, jak i ludzi, w tym górników.

  Katowice są modelowym przykładem na to, jak prowadzona konsekwentnie przez wiele lat polityka transformacji pomaga stworzyć warunki dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy i osiągnąć wyższy poziom rozwoju. Jednak, transformacja powinna przebiegać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie – ocenił Kazimierz Szynol.

Wieczorem odbyło się uroczyste otwarcie stoiska PKEE w Pawilonie Polskim.

ML/PKEE

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24