Zakończyła się II tura konsultacji ws. gazociągu do EC Żerań

Piątek, 24 Listopada 2017, 15:23

Odbyła się kolejna tura warsztatów z udziałem mieszkańców Dzielnicy Białołęka. Wspólnie z osobami zainteresowanymi przyszłością terenów nad Kanałem Żerańskim GAZ-SYSTEM uczestniczył w pracach nad projektem koncepcji zagospodarowania po budowie gazociągu. Firma Utila była odpowiedzialna za organizację tego procesu.

Głównym celem obecnego etapu prac była prezentacja i weryfikacja wstępnych założeń do koncepcji, zgromadzonych podczas I tury konsultacji. Łącznie odbyły się trzy spotkania, podczas których uczestnicy zapoznali się z przygotowaną na planszach rysunkowych wstępną koncepcją renowacji terenu. Zobrazowano tam potrzeby i oczekiwania mieszkańców, wynikające z pierwszych warsztatów oraz przeprowadzonej elektronicznie geo-ankiety. W trakcie spotkań uczestnicy mogli zadawać szczegółowe pytania architektom krajobrazu i przyrodnikom, opracowującym wizualizacje oraz wnosić dodatkowe propozycje zmian w zagospodarowaniu.

Zobacz także: Nowy blok EC Żerań, czyli duży krok w walce z warszawskim smogiem [KOMENTARZ]

Zgłoszone zostały dodatkowe uwagi w zakresie:

  • zlokalizowania szlaku pieszo-rowerowego częściowo w strefie kontrolowanej gazociągu (zamiast równolegle do strefy), dzięki czemu uwolniony zostanie teren, umożliwiający zasadzenie większej ilości drzew i krzewów w pasie budowlano – montażowym po wybudowaniu gazociągu, 
  • dążenia do zachowania ciągłości ścieżki przy brzegu Kanału Żerańskiego,
  • utworzenia kolejnego placu zabaw dla dzieci,
  • zwiększenia liczby budek lęgowych dla ptaków i małych zwierząt,
  • ograniczenia możliwości wjazdu samochodów od ul. Płochocińskiej,
  • utworzenia placu zabaw dla psów. 

Druga część spotkań poświęcona była wskazaniu, które zadania należy uznać za priorytetowe i jak szybko należy je zrealizować. Uczestnicy określali również horyzont czasowy dla wykonania poszczególnych działań.

Podczas piątkowo-sobotnich warsztatów dyskutowano także o tym, kto według nich może zająć się realizacją poszczególnych zadań. Odpowiedzialność za poszczególne zadania była przypisywana mieszkańcom, Urzędowi m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka, Zarządowi Zieleni, RZGW w Warszawie, GAZ-SYSTEM, deweloperom i przedstawicielom lokalnego biznesu. Zgłoszone zostały postulaty dotyczące uwzględnienia PGNiG TERMIKA jako realizatora części działań oraz innych stowarzyszeń, jak np. środowisko kajakarskie, czyli KS Spójnia. 

Szczegółowe wskazania i propozycje uczestników będą ujęte w raporcie podsumowującym warsztaty, który zostanie wraz z ostateczną koncepcją, zamieszczony na stronie: www.kanalzeranski.pl.  Wypracowane wspólnie pomysły na zagospodarowanie tego obszaru GAZ-SYSTEM zaprezentuje mieszkańcom podczas otwartego spotkania, które zaplanowane jest w pierwszej połowie grudnia br. w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Konsultacje odbyły się w dniach 17-18 listopada br.

Zobacz także: Wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowego bloku w EC Żerań

kn/Gaz-System

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz