Ministerstwo Środowiska podpisało umowy na projekty geotermalne

Środa, 27 Września 2017, 12:34

W Ministerstwie Środowiska podpisano pierwsze umowy na realizację projektów geotermalnych w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego beneficjentami są gminy: Szaflary, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz

W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 uzyskało pozytywną ocenę NFOŚiGW. 5 pierwszych (Szaflary, Koło, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz) zostało już zaakceptowanych przez Głównego Geologa Kraju, a pozostałe 12 wniosków czeka na jego decyzję.

Zobacz także: Norwegia i Islandia wzorem rozwoju energii geotermalnej dla Polski

26 września w Ministerstwie Środowiska zostały podpisane pierwsze umowy na realizację projektów geotermalnych, których beneficjantami są gminy: Szaflary, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz.

Duży potencjał zasobów geotermalnych i korzystne warunki geotermiczne w Polsce sprawia, że rozwój geotermii i geotermiki staje się jednym z najważniejszych celów Ministra Środowiska, który umożliwia prowadzenie polityki geologicznej, surowcowej, klimatycznej i poprawy jakości powietrza

Minister Środowiska Jan Szyszko

Minister podkreślił także, że polska energia geotermalna daje możliwość sprostania unijnym wymogom dotyczących m.in. zmniejszenia emisji gazów do atmosfery.

Dzięki wykorzystaniu geotermii możemy uzyskać bezemisyjną, przyjazną dla środowiska i ludzi energię

Minister Środowiska Jan Szyszko

Projekty, w sprawie których podpisano umowy, to:

  • Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym „Podhale1”; wnioskodawca: gmina Szaflary;
  • Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku Zdroju; wnioskodawca: gmina Lądek Zdrój;
  • Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1 na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum; wnioskodawca: gmina Sochaczew;
  • Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz, wnioskodawca: gmina Sieradz.

Zasoby geotermalne

Na obszarze Polski udokumentowano 26 złóż wód termalnych oraz 30 złóż wód o charakterze leczniczym i termalnym. Powszechność występowania oraz odnawialność energii geotermalnej, 
a także brak zależności od zmieniających się warunków klimatycznych, dają możliwość wykorzystania potencjału geotermalnego w szeregu instalacjach m.in. do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowania w rolnictwie, balneoterapii i rekreacji.

Aktualnie działa kilka ciepłowni geotermalnych: Bańska, Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów, Stargard.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Observer Piątek, 29 Września 2017, 14:28
Pod prawie każdym większym miastem w Polsce są bogate złoża geotermalne - zwłaszcza na zachodzie naszego kraju..... Zastanawiające jest to dlaczego do tej pory nikt po nie nie sięga. A jest to lekarstwo na smog - dużo tańsze oraz bezpieczniejsze od elektrowni atomowych.
Ślązak Środa, 27 Września 2017, 21:51
Geotermia toruńska tak na prawdę przypomniała Polsce że mamy takie coś, o podchalańskiej już wszyscy zapomnieli dawno. To bardzo dobre wiadomości .
kuba18 Środa, 27 Września 2017, 23:30
Geotermia podhalańska ma już wiele lat. Jej uruchomienie wiąże się m. in. z nazwiskiem nieżyjącego już geologa - prof. Juliana Sokołowskiego. Geotermia miała trudne początki a górale wcale się nie rwali do nowoczesności, bowiem im było drogo a oni pieniądze liczyć umieją, o czy wie każdy turysta.